Remont firmowej łazienki w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na roboty budowlane, wykonane w łazience budynku warsztatu można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca X sp. z o. o. w .., zwana dalej Spółką, której właścicielem jest Gmina-Miasto .., posiadająca 100% udziałów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS … postanowieniem z dnia 27 czerwca 2002 r. Sądu Rejonowego w .., jest osobą prawną, której przedmiotem działalności oprócz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jest również działalność związana z wywozem odpadów.

Jednym z wielu zadań statutowych Spółki są remonty będących w posiadaniu Spółki środków trwałych w postaci budynków. W miesiącu sierpniu 2016 r. Spółka dokonała remontu łazienki w wybudowanym w 1974 roku budynku warsztatu, między innymi w związku ze słabym odpływem ścieków z instalacji wewnętrznej do głównych odpływów.

Remont polegał na:

 • skuciu płytek z jednej ze ścian oraz z podłogi,
 • rozebraniu pozostałych warstw podłogowych w zakresie niezbędnym do wymiany podejść odpływowych oraz wymiana na nowe podejścia odpływowe z rur PCV oraz nową instalację wodociągową z rur PP zgrzewanych,
 • wyburzeniu istniejących murowanych ścianek prysznicowych,
 • wykonaniu izolacji przeciwwodnej na podłodze oraz ścianie z kabinami prysznicowymi,
 • uzupełnieniu, naprawie i wyrównaniu tynków ścian,
 • obłożeniu jednej ściany płytkami o wymiarach i wzorze zbliżonym do istniejącego oraz podłogi płytkami antypoślizgowymi,
 • uzupełnieniu przewodów instalacji elektrycznej i wymianie osprzętu elektrycznego,
 • pomalowaniu farbą lateksową sufitu i ścian nad płytkami oraz farba olejną drzwi z ościeżnicami i rur instalacyjnych,
 • zainstalowaniu armatury (kabin natryskowych, umywalek) oraz wymianie grzejnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na roboty budowlane, wykonane w łazience budynku warsztatu można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

Zdaniem Wnioskodawcy, roboty budowlane przeprowadzone w łazience budynku warsztatu powinny być zakwalifikowane jako remont i stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego też zasadne jest w tym przypadku odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, a w szczególności w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290, tj. z późn. zm.), remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych w toku eksploatacji środka trwałego jego składników technicznych, niezwiększające w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »