Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

01.10.2012

Publiczny udział w procesie planowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to prawo lokalne, które w formie uchwały rady gminy kształtuje politykę przestrzenną na jej terenie. Reguluje możliwości i sposób zagospodarowania poszczególnych terenów funkcjonalnych oraz między innymi wyznacza układ komunikacyjny.

Ustalenia planu miejscowego dotyczą zarówno terenów własnych gminy, jak i terenów niebędących w jej władaniu. Tak więc to przepisy ustalane na szczeblu gminnym definiują również sposób zagospodarowania terenów prywatnych.

W myśl art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.):

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Dodatkowo ustalenia zagospodarowania terenów prywatnych nie mogą naruszać interesu publicznego i interesu osób trzecich. Zatem z jednej strony ustawa gwarantuje pewne prawa, a z drugiej