Przez błędne decyzje ZUS wiele osób nie ma środków do życia

W ZUS, w latach 2016-2022 ujawniono 17 145 błędnie wydanych decyzji. Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038% załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. ZUS w latach 2016-2022 wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16 008 spraw.

 

Interpelacja nr 41854 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie błędnych decyzji organu rentowego

Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na moją interpelację numer 39673 otrzymałam informację, że w ZUS, w latach 2016-2022 ujawniono 17145 błędnie wydanych decyzji. Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038% załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. ZUS w latach 2016-2022 wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16008 spraw. Liczba spraw, w których wypłacono wyrównania stanowi 0,036% załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. Ponadto w odpowiedzi na interpelację wskazano, że pracownicy ZUS dokładają wszelkich starań, aby decyzje były wydawane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym sprawy.

W zaistniałej sytuacji, przy tak licznie błędnie wydanych decyzjach zapewnienie, że pracownicy ZUS dokładają starań, aby decyzje były wydane prawidłowo jest niewystarczające. Poprzez błędnie wydane decyzje ZUS wiele osób pozostaje bez środków do życia albo te środki są niewystarczające.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

  1. Jakie działania ministerstwo planuje wdrożyć celem wyeliminowania błędnie wydanych decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zważywszy że na 17145 błędnie wydanych decyzji aż w 16008 sprawach zaistniał błąd po stronie pracownika ZUS?
  2. Jeśli nie planuje wdrożyć odpowiednich rozwiązań, to proszę o wskazanie przyczyny.

Posłanka Barbara Dolniak

21 czerwca 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 41854 w sprawie błędnych decyzji organu rentowego

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską, znak: K9INT41854, Pani Barbary Dolniak Posła na Sejm RP w sprawie błędnych decyzji organu rentowego, po uzyskaniu od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnień w zakresie pozostającym we właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które zostały udzielone w ramach interpelacji poselskiej, znak: K9INT38869, Pani Poseł Joanny Frydrych wraz z grupą posłów w sprawie błędnych decyzji organu rentowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej1 w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

  1. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem art. 107a ust. 3;
  2. za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Regulację tę stosuje się odpowiednio również w razie ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości wskutek wznowienia postępowania przed organami odwoławczymi albo wskutek kasacji, z tym że za miesiąc zgłoszenia wniosku przyjmuje się miesią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »