Przewalutowanie wierzytelności z tytułu pożyczek – skutki podatkowe

Pytania podatnika: Czy przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki? Czy spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN kwoty głównej pożyczki w przyszłości będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu 23.08.2012 r.) dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków związanych z przewalutowaniem z EUR na PLN wierzytelności z tytułu pożyczek, w tym skutków w postaci różnic kursowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakresie skutków związanych z przewalutowaniem z EUR na PLN wierzytelności z tytułu pożyczek, w tym skutków w postaci różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka” lub Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka należy do międzynarodowej grupy medialnej I. W wyniku przeszłych zdarzeń Spółka przejęła od innego podmiotu pożyczki wobec spółek z grupy, w tym holenderskiej spółki Grupa O. (dalej: „Pożyczkobiorca”), stając się wierzycielem z tytułu tych pożyczek. Przedmiotowe pożyczki są wyrażone w walucie euro (dalej: „EUR”).
Obecnie, w związku z restrukturyzacją biznesową grupy I, Spółka oraz Pożyczkobiorca planują zmianę waluty, w jakiej pożyczki są wyrażone (EUR) na złote (dalej: PLN”) poprzez zawarcie aneksu do istniejącej umowy pożyczki. Na mocy tego aneksu zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Spółki nie wygaśnie. W ramach operacji przewalutowania nie będzie również dochodziło do uregulowania/spłaty przez Pożyczkobiorcę istniejącej pożyczki poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek wyrażonych w PLN. Jedynie waluta w jakiej to zobowiązanie będzie wyrażone i będzie wykonane, ulegnie zmianie. Przedmiotowa zmiana waluty obejmować będzie również odsetki naliczone od tej pożyczki. Odsetki nie były i nie będą kapitalizowane do kwoty głównej pożyczki.
Wartość przysługującej Spółce wierzytelności z tytułu pożyczki ustalona zostanie z uwzględnieniem średniego kursu EUR/PLN ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zawarcia ww. aneksu do umowy pożyczki.
Wobec powyższego, w przyszłości spłata tej pożyczki nastąpi w PLN. Spłata ta może nastąpić również poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań i należności wyrażonych w PLN. Spółka ustala różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 1 Ustawy o pdop, na podstawie art. 15a tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  • Czy przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki...
  • Czy spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN kwoty głównej pożyczki w przyszłości będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych...

Stanowisko Spółki:

  • Zdaniem Spółki, przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym nie będzie mieć wpływu na rozliczenia podatkowe Spółki.
  • Zdaniem Spółki, spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN pożyczki w przyszłości nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych.

W uzasadnieniu własnego stanowiska Spółka przedstawia:
Ad. 1.
Zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „Ustawa o pdop”), przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast, w myśl przepisu art. 15 ust. 1 Ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.
Z kolei zgodnie z regulacją art. 15a ust. 1 Ustawy o pdop, dod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »