Przesyłki pocztowe z zagranicy - formalności, cła, opłaty

Czy towary przywożone z państw trzecich w przesyłce pocztowej podlegają formalnościom celnym i należnościom celno-podatkowym? Czy i jakie są limity zwolnień? Jak wylicza się ewentualne opłaty? Prezentujemy odpowiedzi na te pytania przygotowane przez Krajową Informację Skarbową.

Towary zawarte w przesyłkach (paczkach) pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium Unii wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

 • zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;

 • są nowe, czy używane;

 • są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

W myśl art. 69 ust. 1 pkt 1 Prawa celnego w naszym kraju organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy KAS do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy m.in. obejmowania towarów procedurami celnymi oraz wykonywania innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, a także wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.


Słowniczek i podstawa prawna:

Prawo Celne - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm. – zwana: Prawem celnym) – łącznie z przepisami wykonawczymi, w tym:

RMRF - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2019 r. poz. 130, z późn. zm.);

UKC - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 269, str.1, z późn. zm. )

Ustawa KAS - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm. – łącznie z przepisami wykonawczymi.

WSZC - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U.UE.L. z 2009 r. nr 324, str. 23;

Ustawa VAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.

Ustawa akcyzowa - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.).

RW - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW);

RD - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 1, z późn. zm.);

RMF - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1293, z późn. zm.);

Prawo pocztowe - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r.

poz. 2188, z późn. zm.).


Do jakiej wartości zwalnia się od należności celno-podatkowych towary, które są przywożone z państw trzecich w przesyłce „pocztowej”?

Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (nie będącego członkiem Unii) do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jak wynika z powyższego zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w Unii, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów, jak i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).

Na podstawie art. 51 ustawy VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy VAT – w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

Do jakiej wartości zwalnia się od należności celno-podatkowych towary (niehandlowe) w przysyłce „pocztowej”, która jest wysłana z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej w Unii?

Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W rozumieniu tego przepisu za przywóz o „charakterze

niehandlowym” uważa się przywóz przesyłek, które:

 • mają charakter okazjonalny;

 • zawierają towary wyłącznie na wła...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »