Przepisy dot. podróży służbowych do zmiany?

Kwoty diet i kwoty limitów na nocleg stosowanych przy podróżach zagranicznych, z reguły są zmieniane na podstawie propozycji nadesłanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne. W okresie obowiązywania rozporządzenia nie zgłaszano propozycji zmiany wysokości diet z tytułu podróży zagranicznej. W odniesieniu do wysokości diety krajowej należy zauważyć, że ewentualna zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowej wiązałaby się z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpływem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany muszą uwzględniać możliwości finansowe jednostek państwowej i samorządowej sfery budżetowej - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 32029 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozporządzenia regulującego należności pracowników z tytułu podróży służbowej

Szanowna Pani Minister,

zwracający się do mojego biura poselskiego pracownicy odbywający podróże służbowe, którzy są rozliczani na zasadach rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wskazują na poszczególne przepisy rozporządzenia odstające od rzeczywistości odbywanych dziś podróży służbowych.

Przede wszystkim, biorąc pod uwagę, że coraz więcej zagranicznych podróży służbowych trwa tylko jeden dzień (np. w celu odbycia konkretnych spotkań na terenie państw Unii Europejskiej), wskazuje się na treść paragrafu 17 punkt 1 w rozdziale 3 rozporządzenia. Mianowicie w przypadku wskazanej jednodniowej podróży służbowej przepis ten nie przewiduje ryczałtu na dojazdy lokalne w sytuacji, gdy delegowany pracownik nie korzysta z noclegu. Wydaje się rzeczą oczywistą, że w sytuacji niewątpliwej korzyści dla pracodawcy, jaką jest brak kosztu noclegu pracownika, powinien on otrzymać środki na pokrycie kosztów transportu pomiędzy lotniskiem a docelowym miejscem delegacji. Niestety przepis rozporządzenia takiej możliwości nie przewiduje.

Drugim aspektem odbywanych zagranicznych podróży służbowych, na które wskazują pracownicy, jest kwota przysługujących diet w podróży do poszczególnych państw. O ile stawka w podróży służbowej do krajów sąsiadujących z Polską jest wystarczająca, to już stawka przysługująca w podróży do np. Wielkiej Brytanii (35 GBP) czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (39 EUR), biorąc pod uwagę lokalne ceny, jest niewystarczająca na pełne pokrycie kosztów wyżywienia.

Kolejną poruszaną sprawą jest regulowana w paragrafie 17 punkt 3 rozporządzenia stawka ryczałtu na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na dzień (10% diety), która w przypadku dużej ilości spotkań w miejscu odbywanej kilkudniowej podróży służbowej jest niewystarczająca. Delegowani pracownicy wskazują, że kwota np. w wysokości 4,80 EUR przysługująca w Belgii jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów, w momencie gdy jednorazowy bilet na przejazd metrem kosztuje 2,10 EUR.

Odnosząc się także do delegacji krajowych, pracownicy wskazują na zbyt małą kwotę, która nie uwzględnia wzrostu cen w ostatnich latach, a ponadto zwracają uwagę, że w przypadku delegacji krajowej trwającej poniżej 8 godzin nie otrzymują choćby minimalnej kwoty.

Mając na uwadze powyższe, proszę w imieniu zwracających się do mnie osób o rozważenie wprowadzenia stosownych zmian w rozporządzeniu.

Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo prowadzi monitoring funkcjonowania wskazywanej regulacji w zmieniających się realiach, w szczególności gospodarczych?
  2. Czy w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia prowadzone są kontrole w poszczególnych jednostkach podleg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »