Przekształcenia. Czy kaucja gwarancyjna przechodzi na następcę prawnego?

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 i nast. oraz art. 575 ksh, gdy przekształcenie łączyć się będzie z sukcesją uniwersalną, kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lipca 2016r. (data wpływu 18 lipca 2016r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie uznania czy kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie uznania czy kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest podatnikiem podatku VAT. Jako podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dniu 22 października 2015r. złożył w Urzędzie Skarbowym w R. wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000,00 (jeden milion złotych) w formie pisemnego nieodwołalnego upoważnienia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi do kwoty 1 000 000,00 zł, stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Postanowienie w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej wydano w dniu 29 października 2015r.

Wnioskodawca zamierza dokonać zmiany formy organizacyjno-prawnej, tzn. planowane jest przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Przekształcenie spółki nastąpi na podstawie art. 551 § 1 i nast. oraz art. 575 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030), zwaną dalej ksh. Przekształcenie powodować będzie skutki określone w art. 553 ksh, tj. sukcesję uniwersalną. Zgodnie bowiem z treścią art. 553 ksh spółce przekształconej (spółce komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka przekształcona (spółka komandytowa) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej (Wnioskodawca) uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (spółki komandytowej).

Powstała w wyniku przekształcenia spółka komandytowa będzie kontynuowała dotychczasową działalność Wnioskodawcy i pozostanie podatnikiem podatku VAT dokonującym dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 i nast. oraz art. 575 ksh, gdy przekształcenie łączyć się będzie z sukcesją uniwersalną, kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową?

Zdaniem Wnioskodawcy, kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na następcę prawnego tj. spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i nast. oraz art. 575 kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, gdzie przekształcenie łączyć się będzie z zasadą sukcesji uniwersalnej (art. 553 ksh) kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę w Urzędzie Skarbowym zostanie przeniesiona automatycznie na przekształconą spółkę komandytową.

Zgodnie z art. 551 § 1 oraz art. 575 ksh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przekształcona w spółkę osobową, w tym między innymi w spółkę komandytową. Przepis art. 553 ksh z kolei stanowi, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Zatem na gruncie prawa cywilnego i gospodarczego, co do zasady w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, spółka przekształcona (komandytowa) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast na gruncie prawa podatkowego zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym znajduje przepis art. 93 a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 j.t.), który określa zasady sukcesji podatkowej następców prawnych tzn. zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych w przypadku przekształceń podmiotów, które w różnych formach prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 w/w ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przy czym w myśl art. 93 a § 2 pkt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »