Przedsiębiorcy w długotrwałych delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP

Za podróż służbową należy uznać bezpośrednie wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeśli działalność ta nie jest wykonywana poprzez zakład, długość pobytu nie ma znaczenia dla możliwości zaliczenia do KUP wartości diet.

Stan faktyczny

W dniu 12 marca 2018 r. Wnioskodawca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej. Od tego dnia zrejestrował się również jako czynny podatnik VAT, składając zgłoszenie VAT-R, w którym zadeklarował rezygnację ze zwolnienia podmiotowego w tym podatku.

W zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych, rejestrując koszty i przychody w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Podstawową formą działalności jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Ostatnio Wnioskodawca uzyskał zlecenie, którego przedmiotem jest świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy w zakresie nadzoru nad montażem podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez zleceniodawcę na terenie Litwy na stanowisku specjalista ds. nadzoru nad montażem.

Wnioskodawca jako zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług objętych ww. umową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz zobowiązany został do najwyższej staranności w związku ze świadczeniem usług. Jako, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, posiada wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia niezbędne do świadczenia usług wskazanych w tej umowie zobowiązał się świadczyć usługi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zgodnie ze sztuką, zasadami etyki zawodowej i z dbałością o interesy zleceniodawcy.

Przedmiot umowy jest wykonywany na terenie Litwy. Szczegółowy zakres czynności należący do przedmiotu umowy jest przekazywany na bieżąco przez kierownika projektu. Wnioskodawca zobowiązał się w trakcie świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy do przestrzegania przepisów wewnątrzzakładowych podmiotów, na rzecz których zleceniodawca będzie wykonywał prace, jak również do stosowania się do poleceń zleceniodawcy i podmiotów, na rzecz których zleceniodawca wykonywał prace w tym zakresie i w zakresie przepisów bhp, ppoż. oraz innych przepisów i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w miejscu świadczenia usług. Strony zobowiązały się do współpracy i do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

W celu realizacji przedmiotu umowy Wnioskodawca będzie korzystał z własnego środka transportu i pokrywał wszelkie koszty z tym związane, będzie również używał własny sprzęt komputerowy oraz telefon komórkowy. Zleceniodawca zapewnia zakwaterowanie na czas realizacji umowy - przy czym realizacja tego postanowienia odbywa się poprzez refakturę kosztów związanych z zakwaterowaniem.

Aby sprostać wymogom wykonania zlecenia Wnioskodawca zmuszony jest przebywać na terenie Litwy w celu świadczenia usług. Ze względu na spory dystans i związane z tym koszty pobyty Wnioskodawcy na Litwie trwają od 2 do 3 tygodni, po czym wraca on do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę jest jego adres zamieszkania. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wskazał innego adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej niż adres zamieszkania.

W miejscu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na terenie Litwy istnieją będące własnością zleceniodawcy pomieszczenia, urządzenia, biura. Zarządu nie ma, jest dyrektor budowy. Wnioskodawca swoich pomieszczeń nie posiada i nie wynajmuje. Korzysta z obiektów zleceniodawcy oraz nadzoruje prace na terenie budowy zleceniodawcy.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz zleceniodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nadzoru nad montażem podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez zleceniodawcę na terenie Litwy nie trwają dłużej jak 9 miesięcy. Zlecenie kończy się z dniem ostatniego listopada 2019 r. Przerwy, które się pojawiają podyktowane są cyklicznymi zjazdami do Polski, tj. raz w miesiącu opuszcza Litwę na 4 dni.

Zlecenie Wnioskodawcy, którego przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy w zakresie nadzoru nad montażem podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez zleceniodawcę na terenie Litwy dotyczy zadań inwestycyjnych prowadzonych przez zleceniodawcę na terenie jednego projektu budowlanego. Otrzymane zlecenie trwa krócej jak pół roku. Planowana ilość dni podczas całego zlecenia to 164 dni.

Centrum interesów osobistych Wnioskodawcy znajduje się w Polsce, gdzie posiada rodzinę, konta bankowe, posiada umowę leasingową na pojazd. Na terenie Wielkiej Brytanii przebywał 48 dni w miesiącu kwietniu i maju. Na Litwie dotychczas przebywa 86 dni, licząc od dnia wyjazdu, tj. 5 tego czerwca. Planowo, tj. do końca listopada będę przebywał 70 dni. Razem ilość dni poza granicami kraju w 2019 r. - to 204 dni. W kalkulacji nie jest ujęty miesiąc grudzień 2019 r. ponieważ Wnioskodawca nie ma gwarancji, że dostanie następne zlecenie od obecnego kontrahenta.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym ma on prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu - w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z tym, kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Dla zaliczenia do kosztów uzysk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »