Procedura uproszczona w imporcie

Pytanie: Nasza Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) sprzedaje towary wPolsce (prowadzimy hurtownię materiałów elektronicznych). Dotychczas sprzedawaliśmy towary, które kupione były uprzednio naterytorium Unii Europejskiej. Obecnie mamy zamiar importować towary zRosji. Wtym celu podpisaliśmy zagencją celną umowę naświadczenie usług związanych zimportem towarów (udzieliliśmy agencji celnej upoważnienia dodziałania wformie przedstawiciela bezpośredniego). Wzwiązku z powyższym mamy wątpliwość, czymożemy skorzystać zuproszczenia wrozliczeniu importu towarów namocy art.33a ustawy oVAT oraz jakie formalności powinny zostać dopełnione iprzez kogo – przez nas czyprzez agencję celną – aby można było rozliczać się www.sposób.

Odpowiedź:

Stosowanie uproszczonych zasad rozliczania importu towarów w ramach tzw. procedury uproszczonej zostało ujęte w treści art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT).

Jak wynika z ust. 1 tego przepisu, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia rady (WG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19 października 1992, s. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, s. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Warunki zastosowania procedury uproszczonej

Zastosowanie omawianego udogodnienia jest jednak uzależnione od spełnienia określonych wymogów. Powołując się na art. 33a ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT, podatnik powinien przedstawić naczelnikowi właściwego urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

    Ważne! Zaświadczenia, o których mowa w art. 33a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, muszą obejmować składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oraz podatki stanowiące dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy). Powyższe dokumenty urzędowe muszą dotyczyć tych należności publicznoprawnych, które są jednocześnie wskazane w art. 33a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT oraz do rozliczania których zobowiązany jest podatnik.
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Zaznaczmy tym miejscu, że stosownie do ust. 2a i 2b analizowanego przepisu wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony również w razie złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Przy czym oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »