Procedura uproszczona VAT w imporcie

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług importem towarów (jego dotyczy procedura uproszczona) jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W świetle tej regulacji import towarów ma miejsce w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków: towar zostaje przywieziony z terytorium państwa nienależącego do UE z czego wynika, że importem nie jest dostawa z innego państwa unijnego, towar zostaje wwieziony na obszar UE z czego wynika, że importu nie stanowi przywóztowaru z obszaru państwa trzeciego na terytorium nienależące do Unii Europejskiej.

Podmioty zobowiązane do rozliczania VAT od importu zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne:

  • na których spoczywa obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar zwolniony jest od cła albo cło na towar zostało zawieszone w całości lub w części, bądź zastosowana została preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka celna,
  • uprawnione do skorzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, w tym osoby, na które przeniesione zostały prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego do korzystania z procedury.

Podatnicy dokonujący importu mają obowiązek, co do zasady, obliczać i wykazywać kwotę podatku w zgłoszeniu celnym. Zapłata podatku nastąpić powinna w terminie określonym dla należności celnych a więc w ciągu 10 dni od powiadomienia podatnika przez naczelnika urzędu celno-skarbowego o kwocie długu celnego oraz wysokości należności podatkowych. Dokonujący importu ma prawo obniżyć wykazany w zgłoszeniu celnym podatek w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał zgłoszenie celne (PZC poświadczone zgłoszenie celne). To stawia importerów w gorszej sytuacji niż podmioty dokonujące obrotu krajowego i wewnątrzunijnego. Importer musi bowiem najpierw zapłacić podatek należny a odebrać mógł go dopiero w deklaracji VAT-7 od podatku należnego za dany miesiąc.

Antidotum na tę niedogodność jest umożliwienie rozliczenia VAT importowego od razu w deklaracji podatkowej, bez konieczności zgłoszenia celnego oraz dotrzymywania terminu płatności określonego dla należności celnych. Jest to duże ułatwienie działalności importerów.

Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Uproszczony sposób rozliczania VAT od importu wprowadzony został przepisem art. 33a ustawy o VAT. Obowiązuje on od 1 grudnia 2008 r. i umożliwił rozliczanie należnego od importu VAT w deklaracji podatkowej. Dzięki temu odpadła konieczność uiszczania go w urzędzie celnym. Było ono jednak ograniczone i nie każdy importer mógł z niego skorzystać. Od 1 lipca br. importer bez względu na to czy towar objęty został uproszczeniami określonymi w art. 166 i 182 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE L 269/1) może dokonywać rozliczenia VAT od im...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »