Problemy z opodatkowaniem VAT w przypadku dotacji

Kwestia oceny charakteru otrzymywanych dopłat – czy spełniają one warunek bezpośredniego oddziaływania na cenę dostarczanych towarów/świadczonych usług – jest przedmiotem indywidualnej oceny każdego przypadku, która to ocena powinna uwzględniać całokształt okoliczności towarzyszących każdej konkretnej sprawie. Każda bowiem różnica w stanach faktycznych może wpłynąć na różną kwalifikację prawnopodatkową danych – zdawałoby się identycznych – zdarzeń gospodarczych.

Interpelacja nr 19169 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) dotacji otrzymanych przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Szanowna Pani Minister,

pismem z dnia 16 maja 2017 r. (znak: PT1.8102.8.2017.ALX.280.2) Ministerstwo Finansów przekazało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Wskazano, że przedmiotowy obowiązek podatkowy wynika z przepisów prawa wspólnotowego, tj. dyrektywy Rady (WE) nr 112/2006 z 28.11.2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).

Zgodnie z interpretacją ministerstwa zidentyfikowano trzy obszary, w których może zaistnieć konieczność opodatkowania dotacji oraz zapłaty tzw. VAT należnego:

– projekty, w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie niższej niż cena rynkowa,

– projekty partnerskie, w których następuje wzajemne przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych lub produktów nabytych bądź wytworzonych w ramach projektu pomiędzy partnerami uczestniczącymi w jego realizacji,

– projekty dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowanych w schemacie, w którym beneficjent (jst) nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup i instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (mieszkańców danej jst).

Podatek VAT, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego od otrzymanej dotacji finalnie ponosi mieszkaniec (nie ma możliwości, aby samorząd sfinansował różnicę wynikającą z VAT-u należnego) biorący udział w projekcie. Każdy z nich musi zatem dołożyć ok. 5% więcej do instalacji. W przypadku osób z instalacjami fotowoltaicznymi o mocy ok. 5 kW będzie to dodatkowa kwota ok. 5000 zł. Najwięcej dopłacą mieszkańcy, którzy zapisali się na instalacje hybrydowe (panel kolektora posiada zarówno sekcję do podgrzewania ciepłej wody użytkowej jak i produkcji prądu).

Obciążenie VAT-em dotacji nie tylko zwiększa koszty ponoszone przez beneficjentów, ale wprowadza również nierówne traktowanie podmiotów. W województwie podlaskim nie dość, że obcięto dotacje o podatek VAT (dotacja w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów jest do kwoty netto) to jeszcze trzeba od niej odprowadzić podatek VAT. Podczas gdy w innych województwach identyczne konkursy przebiegały bez podobnych dodatkowych obciążeń (VAT pozostał kosztem kwalifikowalnym) i można było pozyskać do niego dotację. Przykład stanowią zakończone konkursy RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 oraz RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 - wdrażane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Z których konkretnych przepisów dyrektywy Rady (WE) nr 112/2006 z 28.11.2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1) wynika obowiązek opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanych przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych? Proszę o wskazanie konkretnych artykuł&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »