Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur

Pytanie: Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT od zakupu nieruchomości, w miesiącu grudniu 2018 r., lub dwóch następnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie został podany numer NIP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2019 r. (data wpływu 25 stycznia 2019 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2019 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 marca 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych – jednoosobową kancelarię notarialną w lokalu użytkowym stanowiącym własność, położonym w ….. Jest podatnikiem VAT, rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opłaca podatek liniowy. Działalność gospodarczą w ww. zakresie Wnioskodawca rozpoczął w dniu 03.11.2017 r. i jednocześnie tego samego dnia zarejestrował się jako podatnik VAT. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i zarejestrowaniem się jako podatnik VAT, wcześniej Wnioskodawca zdecydował się kupić lokal użytkowy na cele przyszłej działalności gospodarczej zawierając stosowną umowę z D.G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą…..

W dniach 11.01.2017 r., 27.01.2017 r., 25.05.2017 r., Wnioskodawca wpłacił ustalone zaliczki na poczet zakupu lokalu użytkowego. Po uregulowaniu pełnej należności, Wnioskodawca lokal nabył od firmy … w dniu 29.01.2018 r., podpisując akt notarialny nabycia lokalu. W akcie notarialnym określono, że lokal został nabyty na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej pod nazwą ….. Przed otrzymaniem aktu notarialnego Wnioskodawca dowiedział się, że firma … wpłacone zaliczki dokumentowała fakturami zaliczkowymi oraz fakturą końcową na zakup lokalu wystawioną w dniu 31.08.2017 r. Powyższe faktury nie zostały doręczone Wnioskodawcy. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie posiada oryginałów faktur. W miesiącu grudniu 2018 r. wystąpił do firmy … o przesłanie duplikatów wystawionych faktur. Jak wynika z otrzymanych duplikatów faktur, zostały wystawione na nazwisko Wnioskodawcy i jego wcześniejszy adres zamieszkania, tj…..

Ze względu na brak oryginałów faktur nie zostały one ujęte w rejestrach VAT zakupu. Do rejestru VAT zakupu Wnioskodawca ujmie duplikaty faktur w miesiącu grudniu 2018 r. bądź styczniu 2019 r.

W uzupełnieniu wniosku podano informację, że na fakturach dotyczących zakupu nieruchomości został podany adres…, adres był nieprawidłowy. Z dniem 01.02.2017 r. poprawny adres zamieszkania Wnioskodawcy to:….. Noty korygujące do faktur pierwotnych nie były wystawiane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT od zakupu nieruchomości, w miesiącu grudniu 2018 r., lub dwóch następnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12.12.2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie został podany numer NIP?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości, w miesiącu grudniu 2018 r. bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, ponieważ lokal służy tylko i wyłącznie czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawca posiada faktury VAT duplikaty wystawione i otrzymane w miesiącu grudniu 2018 r., w których został naliczony podatek VAT. Faktury pierwotne były wystawiane bez inicjatywy Wnioskodawcy i nie zostały jemu przekazane, co uniemożliwiało odliczenie VAT ww. faktur pierwotnych. Według Wnioskodawcy, brak numeru NIP na fakturze pierwotnej i duplikatu nie stanowi przeszkody w odliczeniu VAT. Podstawa prawna art. 86 ust. 1 ustawy o VAT; art. 106l ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Terminy odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur zostały określone w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Według art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak stanowi art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w kt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »