Prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane przy rozbudowie domu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z żoną rozpoczęli w 2014 r. rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego. Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową pierwszego własnego mieszkania? Czy w świetle art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca jako limit 100 m2 przyjmuje powierzchnię użytkową objętą rozbudową czy też całą powierzchnię użytkową budynku po rozbudowie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 lipca 2016 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 26 lipca 2016 r.), uzupełnionym 3 i 12 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia uprawnienia do zwrotu w przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego oraz ustalenia powierzchni użytkowej uprawniającej do zwrotu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2016 r. do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia uprawnienia do zwrotu w przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego oraz ustalenia powierzchni użytkowej uprawniającej do zwrotu.

Ww. wniosek został przekazany do tutejszego Biura przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi za pismem z 3 sierpnia 2016 r. Znak: 1061-IPTPB2.4511.561.2016.1.SŻ, 1061-IPTPB2.4511.576.2016.1.SŻ, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 22 września 2016 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.765.2016.1.AK, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Uzupełnienia dokonano 3 i 12 października 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej rozpoczęli w 2014 r. rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę z 31 marca 2014 r. Pozwolenie zostało wydane na obojga małżonków i dotyczy rozbudowy budynku posadowionego na nieruchomości - działce - będącej przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej obojga małżonków. W ciągu lat 2014, 2015 i 2016 inwestycja rozbudowy budynku została zrealizowana i w jej wyniku został oddany do użytku budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej rozbudowy 68,89 m2. Budynek podobnie jak przed rozbudową posiada jedno wejście. W związku z rozbudową zostały zalane ławy i wymurowano fundamenty a także wylano wylewki. Wymurowano ściany zewnętrzne i ścianki działowe, zalano strop betonowy. Wymurowano poddasze użytkowe, założono więźbę dachową, odeskowano i opapowano dach. W wyniku rozbudowy na dole budynku powstały dwa pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz, a na poddaszu powstały cztery pokoje o łącznej powierzchni rozbudowy 68,89 m2. Rozciągnięto instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i CO. Zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki wewnętrzne i wylewki pod posadzki. Ułożono glazurę i terakotę, położono panele podłogowe, pomalowano ściany. Wykonano sufity podwieszane na poddaszu. Budynek został ocieplony z zewnątrz, pokryto dach blachodachówką, wykonano orynnowanie.

Wszystkie prace budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dla małżonków jest to jedyny dom jednorodzinny, którego małżonkowie byli współwłaścicielami przed rozbudową i po rozbudowie - pozostają współwłaścicielami na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawca i jego żona nie są właścicielami żadnego innego budynku. Jak wynika z danych zawartych we wniosku, Wnioskodawca i jego żona nie ukończyli 36 roku życia na dzień wydania pozwolenia na rozbudowę, tj. na 31 marca 2014 r. Małżonkowie mają jedno dziecko, wobec czego nie stosuje się do nich ustęp 4 artykułu 20 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Powierzchnia użytkowa rozbudowanej części budynku nie przekracza 100 m2.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową pierwszego własnego mieszkania? Czy w świetle art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca jako limit 100 m2 przyjmuje powierzchnię użytkową objętą rozbudową czy też całą powierzchnię użytkową budynku po rozbudowie?

Zdaniem Wnioskodawcy, małżonkowie spełniają wszystkie przesłanki wskazane w art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, aby ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową. Inwestycja została rozpoczęta po 1 stycznia 2014 r., z okresu po tej dacie jest pozwolenie na budowę, stwierdzające, że dokonywana będzie rozbudowa budynku mieszkalnego. Są to fakty zgodne z art. 20 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 przywołanej ustawy. Nie podlega wątpliwości spełnienie przez małżonków przesłanki określonej w art. 20 ust. 3 pkt 4 przywołanej ustawy. Małżonkowie nie byli właścicielami innego budynku, lokalu lub nie służyło im spółdzielcze własnościowe prawo przed rozpoczęciem rozbudowy, co wypełnia przesłanki określone w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy. Przesłanka podana w art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »