Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w 2014 roku

Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła wybrać zwolnienie podmiotowe z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014r.) o doprecyzowanie przedmiotu wniosku, opisu sprawy, przeformułowanie pytania, przestawienie własnego stanowiska w kontekście sformułowanego w uzupełnieniu wniosku pytania sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).
Wnioskodawczyni prowadzi biuro rachunkowe i jest podatnikiem VAT od 01 lipca 2011 r. obroty są znacznie niższe niż 150.000 zł. Zainteresowana posiada certyfikat księgowy, natomiast nie ma uprawnień doradcy podatkowego, w związku z powyższym nie świadczy żadnych usług doradczych. Wnioskodawczyni chciałaby wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT.

W ramach prowadzonej działalności wg PKD 69.20.Z Wnioskodawczyni świadczy wyłącznie usługi polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i płacowej firm, w związku z powyższym wykonuje poniższe czynności:

 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, itp., ewidencji/dowodów księgowo/podatkowo/płacowych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
 • sporządzanie i podpisywanie i składanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • reprezentowanie podatników, płatników przed organami kontrolującymi.

Wszystko to w ramach kompleksowej ciągłej obsługi księgowej w związku z zawartą umową na prowadzenie spraw księgowo-placowych, a nie w ramach odrębnych i jednorazowych zleceń. Zainteresowana nie udziela fachowych porad, opinii, zaleceń, wyjaśnień prawnych, podatkowych, finansowych i ekonomicznych.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 01 lipca 2011 r. W okresie od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. nie korzystała ze zwolnienia podmiotowego, tzn. z dniem 01 lipca 2011 r. zrezygnowała ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, natomiast od 01 stycznia 2014 r. wybrała zwolnienie podmiotowe. W okresie od 01 lipca 2011 r. do nadal nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W okresie od 01 lipca 2011 r. do nadal nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Obroty za 2013 r wyniosły 38.011,57 zł. Zainteresowana posiada certyfikat księgowy, natomiast nie ma uprawnień doradcy podatkowego, w związku z powyższym nie świadczy żadnych usług doradczych. W ramach prowadzonej działalności wg PKD 69.20.Z świadczy wyłącznie usługi polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i płacowej firm, w związku z powyższym wykonuje poniższe czynności: prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, itp. ewidencji/dowodów księgowo/podatkowo/płacowych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie i podpisywanie i składanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; reprezentowanie podatników, płatników przed organami kontrolującymi. Wszystko to w ramach kompleksowej ciągłej obsługi księgowej w związku z zawartą umową na prowadzenie spraw księgowo-płacowych, a nie w ramach odrębnych i jednorazowych zleceń. Wnioskodawczyni nie udziela fachowych porad, opinii, zaleceń, wyjaśnień prawnych, podatkowych, finansowych i ekonomicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła wybrać zwolnienie podmiotowe z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r.?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), miała ona prawo do wyboru zwolnienia podmiotowego z VAT z dniem 01 stycznia 2014 r., gdyż spełniła przesłanki:

 • obroty za 2013 r. nie przekroczyły 150.000 zł,
 • była czynnym podatnikiem VAT od 01 lipca 2011 roku czyli dłużej niż rok licząc od końca roku kalendarzowego.
 • w okresie od 01 lipca 2011 r. do nadal nie wykonuje żadnych czynności zawartych w art. 113 ust. 13.

Doprecyzowując: mimo zgłoszonego PKD 69.20.Z (ogólne brak możliwości zawężenia) Zainteresowana nie wykonuje w tym czynności zawartych w art. 13 ust. 13 pkt 2b ustawy o VAT.
Zakres doradztwa jest szeroko rozumiany, w tym mieści się doradztwo podatkowe, które reguluje ustawa o doradztwie podatkowym i zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, aby zaliczyć określone czynności do doradztwa podatkowego muszą one mieścić się w zakresie czynności wymienionych w powyższym artykule i muszą wystąpić łącznie. Wnioskodawczyni w ramach biura rachunkowego, które prowadzi, nie wykonuje czynności zawartych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

W odniesieniu do kolejnych punktów art. 2 ust. 1 czyli do pkt 2-3, ustawy o doradztwie podatkowym, to Wnioskodawczyni wykonuje te czynności jednak bez udzielania pomocy i doradztwa, w tym zakresie oraz wykonuje czynności zawarte w art. 2 ust. pkt 4, czyli czynności, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są doradztwem podatkowym. Ponadto Wnioskodawczyni nie ma uprawnień doradcy podatkowego, dlatego nie może z mocy ustawy wykonywać zawodowo czynności doradztwa podatkowego. Również nie świadczy innych szeroko rozumianych usług doradczych.

W świetle obowiązującego stan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »