Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.03.2015

Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego

Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzedaży, w stosunku do której wystawiona została faktura VAT, zewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujętej w raporcie fiskalnym dobowym tejże kasy, wystarczające w świetle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usług jest dołączenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginału takiego paragonu? Czy wystarczające jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginału paragonu, jeżeli sprzedaż jest jednocześnie zewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym tejże kasy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
  • przechowywania skanu paragonu fiskalnego, na podstawie którego wystawiono faktury.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) w zakresie zmiany formy prawnej Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej paliw poprzez sieć stacji samoobsługowych, znajdujących się na terenie całej Polski.

Stacje Wnioskodawcy mają charakter samoobsługowy. Przeznaczony do tego terminal, pozwala Klientowi wprowadzić wybraną przez siebie kwotę, za jaką chce dokonać zakupu paliwa, dokonać płatności oraz samodzielnie zatankować pojazd. Każda transakcja jest ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej, a następnie potwierdzana paragonem fiskalnym, który zgodnie z obowiązkiem ustawowym zostaje wydrukowany i wydany Klientowi. Na żądanie Klienta wystawiana jest również faktura VAT.

Sieć stacji Wnioskodawcy została wyposażona wyłącznie w kasy z elektronicznym zapisem kopii paragonów, w których kopie paragonów są zapisywane na informatycznych nośnikach danych. Kasy stosowane przez Wnioskodawcę spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2013.1076).

Wnioskodawca rozlicza podatek VAT należny z tytułu sprzedaży paliw na podstawie obrotów zarejestrowanych na kasach fiskalnych (dane z modułu fiskalnego kasy), to jest raportów dobowych.

Mając na uwadze powyższe, proces ewidencjonowania danych przez Wnioskodawcę przebiega w następujący sposób.

Każda sprzedaż detaliczna (potwierdzana paragonem) jest zapisywana w pamięci podręcznej kasy. Następnie zostaje sporządzony raport dobowy. Wyżej wskazane dane zostają kolejno przeniesione na nośnik informatyczny, któremu zostaje nadana odpowiednia etykieta. Zawiera ona między innymi numer nośnika, okres rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz numer kasy. Taki sposób archiwizacji danych pozwala na szczegółowe przypisanie nośnika do określonej kasy rejestrującej, odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży treści paragonu, kwoty i innych informacji. Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować oraz w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon.

W związku z wykonywaną działalnością Wnioskodawca utworzył ponadto stronę internetową, pozwalającą Klientom na rejestrację w systemie informatycznym (dalej: system). Do Klienta, który zarejestrował się w systemie i dokonał rejestracji pojazdu na swoim koncie, zostaje przypisany unikatowy kod identyfikacyjny, a także karta posiadającą nadrukowany kod kreskowy wraz z zakodowanym paskiem magnetycznym (dalej: narzędzia identyfikacyjne). Zastosowanie powyższych metod pozwala na identyfikację Klienta na stacji.

Klient zarejestrowany, to jest posiadający unikatowy kod identyfikacyjny na stronie Wnioskodawcy, otrzymuje fakturę VAT w jeden z następujących sposobów. Po pierwsze przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacyjnych, przedstawiając żądanie bezpośrednio po dokonaniu zakupu. W takim wypadku obraz faktury w formie elektronicznej pojawia się w systemie i w ten sposób zostaje udostępniany Klientowi. Drugim sposobem jest wykorzystanie paragonu fiskalnego otrzymanego przez klienta bezpośrednio z terminalu, z pominięciem systemu. Klient może przesłać numer klienta wraz z zeskanowanym paragonem drogą elektroniczną na adres e-mail Wnioskodawcy. Na podstawie zeskanowanego paragonu, Wnioskodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, którą Klient otrzymuje w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

Natomiast klient niezarejestrowany, to jest nieposiadający unikatowego kodu identyfikacyjnego na stronie Wnioskodawcy, może otrzymać fakturę VAT między innymi w ten sposób, że występuje z żądaniem wystawienia faktury VAT w drodze elektronicznej, przesyłając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT wraz z zeskanowanym paragonem fiskalnym na adres e-mail Wnioskodawcy. Na podstawie zeskanowanego paragonu, Wnioskodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, którą Klient otrzymuje w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w razie dokonania sprzedaży, w stosunku do której wystawiona została faktura VAT, zewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujętej w raporcie fiskalnym dobowym tejże kasy, wystarczające w świetle art. 106 h ustawy o podatku od towarów i usług jest dołączenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginału takiego paragonu?
  2. Czy wystarczające jest przechowywanie przez Wnioskodawcę wydruku zeskanowanego obrazu oryginału paragonu, jeżeli sprzedaż jest jednocześnie zewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym tejże kasy?

Zdaniem Wnioskodawcy: w przekonaniu Wnioskodawcy, na oba postawione powyżej pytania należy odpowiedzieć pozytywnie, ze względów wskazanych później.

W przypadku, gdy zarówno wartość sprzedaży, jak i kwota podatku należnego, zostały zarejestrowane w pamięci podręcznej kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów oraz raporcie fiskalnym dobowym kasy rejestrującej, Wnioskodawca nie jest obowiązany dołączać oryginałów paragonów fiskalnych do kopii faktur VAT, wystawionych do takich sprzedaży. Wystarczające jest dołączanie wydruków zeskanowanych obrazów oryginałów takich paragonów. W takim stanie faktycznym nie ma również potrzeby przechowywania oryginału paragonu przez Wnioskodawcę.

Uwzględniając wieloetapowy proces ewidencjonowania danych stosowany przez Wnioskodawcę, jest on bowiem w stanie odnaleźć na właściwym nośniku dane dotyczące konkretnej sprzedaży i odtworzyć kopię paragonu fiskalnego. Powyższa okoliczność pozwala na stwierdzenie zgodności, lub jej braku, z obrazem otrzymanym od Klienta drogą elektroniczną, uzyskanym poprzez zeskanowanie oryginału paragonu.

Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.) (dalej: ustawa o VAT), na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »