Prawo do pełnego odliczenia VAT: Parkowanie samochodu pod domem pracownika

Czy parkowanie samochodu pod domem pracownika będącego członkiem ekipy serwisowej jest uznawane za użycie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i pozbawia spółkę prawa do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków dot. eksploatacji ww. samochodu?

 

W ramach świadczonych usług spółka wykorzystuje samochód dostawczy posiadający w zabudowie dwa rzędy siedzeń, który został zgłoszony jako wykorzystywany jedynie na potrzeby działalności na druku VAT-26. W ramach prowadzonej działalności świadczy różnego rodzaju usługi montażowe i budowlane, do których pracownicy wykorzystują wyżej wymieniony samochód, zabierając w nim komplet potrzebnych narzędzi i materiałów. Spółka rozpoczyna również świadczenie usług serwisowych na instalacjach elektrycznych, w których zobowiązuje się do całodobowego serwisowania tych obiektów na telefoniczne wezwanie klienta. Pracownik wykonujący te usługi ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy.

Samochód wykorzystywany jest do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Dopuszczalna masa całkowita: poniżej 3,5 tony (3000 kg). Samochód TRANSIT wg. dowodu rejestracyjnego jest przeznaczony do przewozu 6 osób. Użytkownikami samochodu są pracownicy naszej firmy. Miejsca parkowania samochodów po zakończeniu pracy zostały określone w Regulaminie w Sprawie Zasad Korzystania z Samochodów Służbowych Wykorzystywanych Wyłącznie do Celów Służbowych i są nimi: miejsce pobytu ekipy serwisowej oraz parking przy siedzibie firmy. Każdy z pracowników korzystających z pojazdów zobowiązany został do zapoznania się i podpisania Regulaminu W Sprawie Zasad Korzystania z Samochodów Służbowych Wykorzystywanych Wyłącznie do Celów Służbowych, który zabrania korzystania z samochodów w celach prywatnych. Złamanie tej zasady traktowane jest jak naruszenie obowiązków pracowniczych lub naruszenie umowy o świadczenie usług i pociąga użytkowników do odpowiedzialności materialnej. Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla wskazanego samochodu.

Odpowiedź:

W przedmiotowej sprawie istotne są zwłaszcza przepisy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści tych regulacji wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do celów pełnego odliczenia podatku, fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Co do zasady w celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z interpretacją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN przez pojęcie „wyłącznie” należy rozumieć „tylko” oraz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »