Prawo do odliczenia VAT z faktur dot. wydatków poniesionych przed złożeniem VAT-R

Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Tym samym podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego i otrzymania faktury. Lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że powstała z dniem 4 marca 2022 r. (data wpisu do KRS). Głównym przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z). Obecnie prowadzi projekt polegający na realizacji farmy fotowoltaicznej. Po zakończeniu etapu rozwojowego projektu, tj. uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz późniejszej budowy, będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tzn. sprzedaży energii elektrycznej.

Od lipca 2022 r. spółka ponosi wydatki związane z realizacją projektu. Do tego momentu nie osiągnęła jeszcze przychodu, tj. nie dokonała ani jednej czynności opodatkowanej VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności, która pozwala na prowadzenie sprzedaży dopiero po zakończeniu projektu. Pierwszy przychód z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych VAT prawdopodobnie zostanie osiągnięty w 2024 lub 2025 roku.

Z uwagi na to, że pierwsze czynności opodatkowane będą wykonywane dopiero po zakończeniu projektu, spółka nie dokonywała wcześniej rejestracji jako podatnik czynny VAT. Wynikało to z przeoczenia faktu, iż posiadanie statusu czynnego podatnika VAT jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostało złożone w dniu 19 września 2023 r. ze wskazaniem daty rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, na dzień 20 września 2023 r. Spółka wskazała, że pierwsza deklaracja miesięczna zostanie złożona za miesiąc wrzesień 2023 r.

Celem uzyskania prawa do odliczenia VAT od ww. wydatków, spółka złożyła do naczelnika właściwego urzędu skarbowego aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wskazując w nim:

  • datę rezygnacji ze zwolnienia z dniem 1 lipca 2022 r., tj. z pierwszym dniem miesiąca, w którym zaczęła ponosić wydatki związane z prowadzoną działalnością,
  • lipiec 2022 r. jako miesiąc, za który zostanie złożona pierwsza deklaracja miesięczna.

Po zarejestrowaniu powyższej aktualizacji spółka złoży wszystkie zaległe deklaracje miesięczne (JPK_V7M) począwszy od deklaracji za lipiec 2022 r. i wykażą w nich podatek naliczony podlegający odliczeniu od poniesionych wydatków.

W związku z powyższym spółka zapytała:

  1. czy ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w okresie od lipca 2022 r. do dnia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, jeżeli złożyła aktualizację tego zgłoszenia i po jej uwzględnieniu złoży wszystkie zaległe deklaracje miesięczne JPK_V7M,
  2. czy prawidłowo wskazała w aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dzień 1 lipca 2022 r. jako datę rezygnacji ze zwolnienia (poz. 40 zgłoszenia) oraz lipiec jako miesiąc, za który złożona zostanie pierwsza deklaracja miesięczna (poz. 63 zgłoszenia), jeżeli pierwsze wydatki, od których przysługuje jej prawo do odliczenia VAT, zos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »