Prawo do małego ZUS plus przy wykonywaniu wolnego zawodu

Przepis art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy wyłącznie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dopełnieniu obowiązku uzyskania wpisu do CEIDG osoba wykonująca wolny zawód uważana jest za osobę wykonującą działalność w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. W konsekwencji, osoba wykonująca wolny zawód w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystania w roku 2024 z tzw. małego ZUS plus.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że od czerwca 2020 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza podatek dochodowy wg skali podatkowej. Prowadzi działalność z zakresu architektury i posiada uprawnienia zawodowe. Nie zatrudnia pracowników. Spełnia pozostałe przesłanki z art. 18c o systemie ubezpieczeń społecznych do przejścia na mały ZUS plus poza wykonywaniem działalności zdefiniowanej w ustawie o podatku ryczałtowym jako wolny zawód. Roczny przychód za rok 2023 nie przekroczył 120 000 zł, nie wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, wykonuje wolny zawód w ramach wpisu do CEiDG.

Ponadto, przedsiębiorca wskazał, że nie prowadził w przeciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności innej niż opisana wyżej pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz działalności twórczej lub artystycznej. Nie prowadził działalności w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie pozostawał wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej oraz nie prowadził publicznej i niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu na podstawie ustawy - Prawo oświatowe.

Przedsiębiorca uważa, że może podlegać pod mały ZUS plus jako osoba wykonująca wolny zawód w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej „dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek, nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzeni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »