Prawo do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy – czy można wybrać świadczenie?

Zasady nabywania prawa doświadczeń emerytalno-rentowych określają przepisy ustawy z17grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z2015r., poz. 748, zpóźn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.

W myśl art. 100 ustawy emerytalnej prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania ich pobierania.

Warunkiem nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku o to świadczenie do organu rentowego wraz z odpowiednią dokumentacją.

Warunki nabycia prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym

Ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie warunki określone art. 27 ustawy emerytalnej.

Natomiast ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w art. 24 ustawy emerytalnej.

Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do pracy,
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (od roku do 5 lat – w zależności od wieku, w którym stała się niezdolna do pracy),
  • stała się niezdolna do pracy w okresach składkowych i nieskładkowych wymienionych w przepisach ustawy emerytalnej lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunku, o którym mowa w pkt 3, nie muszą spełniać osoby, które udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

W przypadku nabycia obecnie przez osobę urodzoną 20 kwietnia 1949 r. (mężczyznę) prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, z chwilą osiągnięcia przez nią podwyższonego wieku emerytalnego, tj. 65 lat i 6 miesięcy, ZUS przyzna tej osobie od 20 października 2014 r. zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »