Prąd z awaryjnych generatorów prądu nie zawsze z akcyzą

Czy w sytuacji, w której spółka zużywała energię elektryczną wytworzoną w generatorze o mocy nieprzekraczającej 1 MW, będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, mimo, iż łączna moc zainstalowanych w zakładach spółki generatorów przekracza 1 MW? Czy w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia tak długo, jak generator będzie pracował z mocą nieprzekraczającą 1 MW?

Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą w trzech lokalizacjach (zakładach). W każdym z zakładów zainstalowany jest generator awaryjny. Moc generatorów przedstawia się następująco:

- 128 kW;

- 280 kW;

- 1600 kW.

Użytkowane generatory są od siebie całkowicie odrębne, nie współpracują ze sobą i nie są ze sobą w żaden sposób połączone.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu/testów rozruchowych generatorów, uruchamiane są one na biegu jałowym, tzn. nie jest wytwarzana i zużywana energia elektryczna.

W praktyce tylko jeden z generatorów wykazywał historycznie produkcję energii elektrycznej, która została zużyta przez spółkę - podczas wytwarzania łączna moc pracującego generatora nie przekraczała 1 MW. Do napędzenia generatorów spółka wykorzystuje wyłącznie wyroby energetyczne, od których została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej: „prawo energetyczne”).

W opinii spółki:

1. będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, tak długo jak łączna moc generatorów wytwarzających energię jednocześnie nie będzie przekraczała 1 MW. Gdyby zaistniała sytuacja, w której zużywana będzie energia wytwarzana jednocześnie (w tej samej chwili) w generatorach o łącznej mocy przekraczającej 1 MW, spółka utraciłaby prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

2. w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, nie będzie ona uprawniona do stosowania zwolnienia o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień tak długo, jak moc generatora będzie przekraczała 1 MW. Jednocześnie, jeżeli generator będzie pracował z mniejszym obciążeniem (tj. moc generatora będzie mniejsza, niż 1 MW), to spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem:

a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

c) giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d) spółki prow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »