Pracodawcy nie chcą zatrudniać 50-latków

Trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy ma wielu pracowników, ale największe bezrobocie odnotowywane jest w grupie osób 50+. Warto przy tym dodać, że sytuacja pracowników 50+ na rynku pracy jest o tyle trudna, że ta grupa osób jest wciąż bardzo stereotypowo postrzegana przez pracodawców. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE.

 

Interpelacja nr 1411 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programów aktywizacji zawodowej osób 50+

Szanowna Pani Minister,

na dyżurze poselskim mieszkanka Konina przedstawiła problem ze znalezieniem pracy dla osób powyżej 50 roku życia. Pomimo złożenia wielu ofert ciągle ma problem ze znalezieniem pracy. Często w odpowiedzi słyszała, że barierą jest jej wiek.

Trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy ma wielu pracowników, ale największe bezrobocie odnotowywane jest w grupie osób 50+. Warto przy tym dodać, że sytuacja pracowników 50+ na rynku pracy jest o tyle trudna, że ta grupa osób jest wciąż bardzo stereotypowo postrzegana przez pracodawców.

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) 10 proc. pracowników ocenia, że odczuwa w pracy elementy dyskryminacji ze względu na wiek. Ponad 30 proc. osób obserwuje zachowania dyskryminacyjne personalne, czyli ze strony pracowników.

Pracownicy w starszym wieku zgłaszają także często, że pracodawcy nie doceniają ich kompetencji i doświadczenia.

Najczęściej dyskryminacja zależy od rodzaju wykonywanej pracy w zawodach wymagających wysiłku fizycznego.

Niestety, obserwuje się też dyskryminację ze względu na płeć. Jak wykazały badania PIE, kobiety 50+ są w gorszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie są obecnie realizowane programy aktywizacji zawodowej dla osób 50+?
 2. Jaka jest skuteczność programów aktywizujących?
 3. Czy i jakie są planowane w 2024 roku programy aktywizacji zawodowej dla osób 50+?
 4. Jakie działania ministerstwo podejmuje, aby wesprzeć sytuację kobiet 50+ na rynku pracy?
 5. Ile osób i z jakich form wsparcia skorzystało w województwie wielkopolskim w ramach programów aktywizacji zawodowej osób 50+ w 2023 roku?

Poseł Tadeusz Tomaszewski

Gniezno, 9 lutego 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 1411 w sprawie programów aktywizacji zawodowej osób 50+

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją poselską nr 1411 Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego, w sprawie programów aktywizacji zawodowej osób 50+, przekazuję następujące informacje.

W III kwartale 2023 roku współczynnik aktywności zawodowej dla populacji w wieku 50- 64 lata wyniósł 67,7% i był o 1,7 punktu procentowego wyższy niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Wciąż pozostawał jednak znacznie niższy (o 6,6 p.p.) niż w populacji w wieku 15-64 lata.

W końcu 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 211,3 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia, czyli o 7,6 tys. (tj. 3,5%) mniej niż w końcu 2022 r. Bezrobotni powyżej 50 roku życia w końcu 2023 r. stanowili 26,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych wobec 27,0% rok wcześniej, a zatem ich udział rok do roku minimalnie spadł.

Odpowiadając na pytanie pierwsze Pana posła wyjaśniam, że na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) osoby powyżej 50 roku życia, rejestrując się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne, mogą uzyskać wsparcie w powrocie na rynek pracy i skorzystać z większości dostępnych form pomocy. Do najpopularniejszych należą m.in.: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo, dostępne są i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »