Poświadczenie zgłoszenia celnego a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, iż przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo do odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaewidencjonowania i odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaewidencjonowania i odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany dalej w skrócie Wnioskodawcą, Stroną lub Podatnikiem) prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności Strony jest wykonywanie posadzek w obiektach wielkoprzemysłowych lub obiektach handlowych. Strona jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym w zakresie podatku od towarów i usług do składania deklaracji miesięcznych. Przy wykonywaniu samodzielnej działalności gospodarczej Strona wykorzystuje maszyny i urządzenia budowlane, do których nabywa części zamienne niezbędne do napraw bieżących, które są przez Podatnika importowane spoza terytorium Unii Europejskiej, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Strona sprowadziła części zamienne w miesiącu lutym 2014 r. na kwotę … USD, których nabycie zostało zgłoszone w urzędzie celnym w dniu … 2014 r. w imieniu Podatnika przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność pod firmą: … z siedzibą w …, zwaną dalej w skróci przedstawicielem, ze wskazaniem w zgłoszeniu celnym, iż Strona z tytułu niniejszego importu towarów jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku od towarów i usług w kwocie … zł. Wskazane na wstępie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie … zł zostało zapłacone na rachunek bankowy urzędu celnego przez przedstawiciela, który zażądał następnie zwrotu niniejszej kwoty od podatnika. Nadto Podatnik nabył części zamienne w miesiącu marcu 2014 r. na kwotę … USD, których nabycie zostało zgłoszone w urzędzie celnym w dniu … 2014 r. w imieniu Podatnika przez przedstawiciela, ze wskazaniem w zgłoszeniu celnym, iż Strona z tytułu niniejszego importu: jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku od towarów i usług w kwocie … zł. Wskazane na wstępie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie … zł zostało także zapłacone na rachunek bankowy urzędu celnego przez przedstawiciela, który zażądał następnie zwrotu niniejszej kwoty od Strony.

W dniu … 2013 r. Podatnik na podstawie art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej wystąpił do Naczelnika …, zwanego dalej w skrócie urzędem celnym, o wydanie zaświadczenia, czy należny podatek od towarów i usług z tytułu importu części zamiennych w miesiącu luty 2014 i miesiącu marcu 2014 r. oraz zgłoszony przez przedstawiciela został wpłacony na rachunek bankowy urzędu celnego. Strona uznała przesłane jej przez przedstawiciela przekazem elektronicznym poświadczenia zgłoszenia celnego (PZC) za dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o podatku od towarów i usług oraz ujęła niniejsze poświadczenia w ewidencji prowadzonej dla tego podatku oraz odliczyła od podatku należnego wyszczególniony w przedmiotowych poświadczeniach podatek naliczony w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych, tj. odpowiednio za miesiąc luty 2014 r. na kwotę w wysokości … zł oraz za miesiąc marzec 2014 r. na kwotę w wysokości … zł. W przyszłości Strona ma zamiar zlecania przedstawicielowi składanie w jej imieniu zgłoszeń celnych z tytułu importu towarów, opłacanie przez przedstawiciela należnego długu celnego, w tym z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług oraz wpłacania w imieniu Strony na rachunek bankowy urzędu celnego należnych zobowiązań podatkowych, w tym z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, które będą zwracane przedstawicielowi przez Podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, iż przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo do odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, między innymi za miesiąc luty w kwocie &hell...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »