Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.03.2016

Ponowne ustalenie wysokości emerytury - brak dokumentacji płacowej

Interpelacja nr 856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury ponownego ustalenia wysokości emerytury

Szanowna Pani Minister!

W nawiązaniu do aktualnie obowiązującego trybu ponownego ustalania wysokości emerytury, pragnę polecić Pani życzliwej uwadze poniższe kwestie, które w mojej ocenie mają istotne znaczenie z punktu widzenia praktycznych aspektów funkcjonowania tej instytucji oraz zapewnienia równego i sprawiedliwego traktowania osób ubiegających się o ponowne ustalenie wymiaru przysługujących im świadczeń.

1 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), na mocy której wprowadzono m.in. art. 110a. Przepis ten umożliwia wystąpienie o powtórne ustalenie wysokości emerytury przy łącznym spełnieniu przesłanek w postaci wskazania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe przypadającej w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, gdy podstawa ta została uzyskana w ciągu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub w ciągu dowolnie wybranych przez emeryta 20 lat kalendarzowych, w których podlegał on ubezpieczeniu przypadających przed zgłoszeniem przedmiotowego wniosku. Równocześnie warunkiem ponownego ustalenia wysokości emerytury jest to, by ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru był wyższy niż 250%.

Praktyka stosowania tego przepisu ujawniła szereg mankamentów nowej regulacji, które wymagają pilnej interwencji ustawodawczej. W szczególności należy podkreślić, że wymóg osiągnięcia określonego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru na tak wysokim poziomie prowadzi niejednokrotnie do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji emerytów, którzy spełniają podstawowe kryterium w postaci wskazania do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury wynagrodzeń przypadających w całości lub w części po przyznaniu emerytury. Nierzadko zdarza się bowiem, że osoby, które w przeszłości płaciły wysokie składki, z uwzględnieniem wynagrodzeń po przyznaniu świadczenia osiągają wskaźnik nieznacznie poniżej granicy 250% i są pozbawione możliwości przeliczenia swej emerytury według aktualnej kwoty bazowej, tracąc na tym kilkaset, a w skrajnych wypadkach nawet kilka tysięcy zł w stosunku do emerytów, których wskaźnik wynosi zaledwie kilka punktów procentowych więcej. W tym stanie rzeczy, drobna różnica w wysokości wynagrodzeń decyduje częstokroć o bardzo znaczącej podwyżce świadczenia emerytalnego (lub jej braku), co z kolei budzi zastrzeżenia z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej oraz równości w prawie.

Na uwagę zasługuje w tym kontekście praktyczna trudność, z jaką częstokroć stykają się osoby ubiegające się o ponowne ustalenie wysokości emerytury na płaszczyźnie dowodowej. Należy zauważyć, że wskaźnik warunkujący uwzględnienie przedmiotowego ustalany jest w oparciu o 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia. Tymczasem osoby najlepiej zarabiające w odległej przeszłości niejednokrotnie są w istocie pozbawione możliwości powołania się na podstawę wymiaru składek z dowolnie wybranych 20 lat podlegania ubezpieczeniu, gdyż ich zakłady pracy nie dysponują dokumentacją płacową z uwagi na ograniczony okres obowiązkowego przechowywania tych dokumentów w świetle obowiązujących uprzednio przepisów emerytalnych. Taka sytuacja powoduje, że możliwość wyboru dowolnego, a więc najkorzystniejszych z punktu widzenia ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury okresu 20 lat składkowych staje się w istocie fikcją i uzależnia sytuację wnioskodawcy od dawno nieobowiązujących regulacji dotyczących archiwizacji dokumentów płacowych.

Zwracam się zatem do Pani Minister z prośbą o wyrażenie stanowiska w odniesieniu do przywołanych powyżej zagadnień. Proszę równocześnie o przedstawienie analizy uwarunkowań dotyczących koniecznej interwencji prawodawczej w przywołanej materii oraz planów Ministerstwa w tym zakresie.

Żywię w tym kontekście nadzieję, iż precyzyjne zestawienie różnorodnych aspektów poruszonej problematyki przyczyni się do optymalizacji norm regulujących tryb ponownego ustalenia wysokości emerytury poprzez wyeliminowanie sygnalizowanych mankamentów omawianej regulacji.

Poseł Ewa Kołodziej

2 lutego 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 856 w sprawie procedury ponownego ustalenia wysok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »