Ponowne przeliczenie emerytury. Wnioski można było składać tylko do końca 2012 r.?

Interpelacja nr 3236 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego zwróciła się Pani R. z prośbą o pomoc w sprawie możliwości ponownego przeliczenia emerytury na zasadach obowiązujących do 31.12.2012 r. W dniu 11 maja 2012 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637) która zmieniła zasady przeliczania emerytur. Do końca 2012 r. osoby urodzone w latach 1949-1952, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2009 rokiem, mogły po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury, co powodowało, że ich świadczenia wzrastały nawet o kilkaset złotych.

Pani R. osiągnęła pod koniec 2012 r. wiek emerytalny i spełniła warunki do ponownego korzystnego dla niej przeliczenia emerytury. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2013 r. nie wiedząc, że na skutek wprowadzonych zmian ustawowych nie ma szans na podwyższenie emerytury, jak miałoby to miejsce w przypadku gdyby wniosek złożyła do końca 2012 r. W toku dalszych czynności odwołała się od decyzji ZUS do sądu okręgowego, a następnie apelacyjnego. Wyrok jaki został wydany w tej sprawie, był dla niej niekorzystny. Wspomniana Pani, a także wiele innych osób będących w podobnej sytuacji, spełniają wszystkie warunki, aby uzyskać wyższą emeryturę na „starych” zasadach jednak na skutek różnych okoliczności życiowych nie złożyły odpowiedniego wniosku do końca 2012 r. Według informacji medialnych sprawą tą, jako niezgodną z Konstytucją RP, interesował się OPZZ i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaki jest powód wprowadzenia ograniczonego terminu dla składania wniosków o ponowne przeliczenie emerytury?
 2. Czy osoby, którym przysługiwało przeliczenia emerytury do końca 2012 r. były informowane, że mają czas na złożenie wniosku do końca 2012 r.? Jeśli tak to w jakiej formie się to odbywało? Czy każdy był o tym prawie informowany indywidualnie? Jeśli nie to czym było to spowodowane?
 3. Czy istnieje możliwość ponownego przeliczanie emerytur według starych zasad dla osób spełniających wyżej wymienione warunki, które nie zdążały ze złożeniem wniosków do końca 2012 r. ze względu na niedoinformowanie ich o przysługującym im prawie?

Posłowie:

Jarosław Sachajko,
Agnieszka Ścigaj,
Paweł Skutecki

13 maja 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3236 w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur

Instytucja wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 w zw. z art. 29 ustawy emerytalnej miała charakter przywileju, który umożliwił niektórym ubezpieczonym, którzy zostali objęci systemem zdefiniowanej składki, na skorzystanie z możliwości nabycia prawa do emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia. Przywilej ten miał charakter wygasający. W pierwotnym brzmieniu ustawy emerytalnej, warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury na starych zasadach dla osób objętych nowym systemem, powinny były zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2006 r. Oznaczało to, że mogły z niego skorzystać kobiety urodzone w latach 1949-1951 (spełniony został warunek ukończenia 55 lat do końca 2006 r.). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1397) wydłużyła termin na spełnienie warunków do 31 grudnia 2007 r. Regulacja ta weszła w życie z dniem 16 września 2005 r. i umożliwiła skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury kobietom urodzonym w roku 1952. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1369) wydłużyła ten termin do 31 grudnia 2008 r. Regulacja weszła w życie z dniem 2 listopada 2007 r. i umożliwiła skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury kobietom urodzonym w roku 1953.

W stosunku do osób objętych tzw. nowym systemem emerytalnym, kobiety z roczników 1949-1953 uzyskały możliwość nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym 55 lat, pod warunkiem posiadania co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego albo 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego dla osoby uznanej za całkowicie niezdolną do pracy. Po drugie, uzyskały możliwość korzystnego ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego, na którego wpływ miała:

 • podstawa wymiaru składek w okresie 10 lat wybranych z okresu ostatnich 20 lat albo 20 lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu;
 • parametr składkowy: 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok składkowy;
 • parametr nieskładkowy: 0,7% podstawy wymiaru za ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »