Polityka fiskalna nie ułatwia życia przedsiębiorcom

Pomimo faktu, iż w polskim systemie prawnym funkcjonuje domniemanie niewinności, polski przedsiębiorca na wielu etapach prowadzenia swojej działalności jest zmuszony udowadniać, że niedopatrzenie jego bądź księgowej, niezrealizowane na czas awizo z poczty czy inny wypadek losowy, to nie celowe działanie na szkodę państwa. Jest to tym bardziej przykre, że takie praktyki stosują jednostki państwowe (ZUS, US), które raczej powinny wspierać przedsiębiorców w rozwoju. Wtedy biznes prywatny będzie płacił większe podatki.

 

Interpelacja nr 1387 do ministra finansów w sprawie polityki fiskalnej względem MŚP

Szanowny Panie Ministrze!

Chcę zwrócić Pana uwagę na temat podejścia fiskalnego do pomyłek w rozliczeniach/składkach względem MŚP.

Przykładów tego typu działań jest wiele, także tych opisywanych w ogólnopolskich mediach – problem sprowadza się do tego, że w przypadku błędu i niedopłaty ze strony przedsiębiorcy – nawet na kwotę 50 czy 100 złotych – w ramach ściągnięcia zaległości, blokuje się wszystkie środki i całe konto, na którym potrafi być kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takie działanie nie tylko paraliżuje działania przedsiębiorcy, ale skutkuje też określonym czasem i zasobami, które musi on poświęcić na „odkręcenie” tematu w urzędzie skarbowym, aby móc z powrotem korzystać ze zgromadzonych środków.

Pomimo faktu, iż w polskim systemie prawnym funkcjonuje domniemanie niewinności, polski przedsiębiorca na wielu etapach prowadzenia swojej działalności jest zmuszony udowadniać, że niedopatrzenie jego bądź księgowej, niezrealizowane na czas awizo z poczty czy inny wypadek losowy, to nie celowe działanie na szkodę państwa. Jest to tym bardziej przykre, że takie praktyki stosują jednostki państwowe (ZUS, US), które raczej powinny wspierać przedsiębiorców w rozwoju. Wtedy biznes prywatny będzie płacił większe podatki.

Niniejszym zwracam się więc z pytaniem:

Czy możliwe jest spojrzenie łaskawszym okiem na często niełatwy sam z siebie los i codzienność polskich przedsiębiorców?

To relatywnie proste działanie i nieskomplikowana operacja, która nie tylko byłaby narzędziem przywracania im godności, ale miała też szansę być istotnym instrumentem w ułatwieniu prowadzenia działalności tym, którzy stanowią najbardziej produktywną i kreatywną grupę społeczną w naszym kraju.

Poseł Piotr Kandyba

7 lutego 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 1387 w sprawie polityki fiskalnej względem MŚP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 1387 złożoną przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Kandybę w sprawie polityki fiskalnej prowadzonej względem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców, przekazuję na ręce Pana Marszałka poniższe wyjaśnienia.

Przede wszystkim chciałbym wskazać, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego i są tymi przepisami związane. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych, organy są zobligowane do podjęcia określonego rodzaju działań, a swoboda decyzyjna w tym zakresie jest mocno ograniczona. Jednocześnie obowiązujące przepisy prawa zawierają regulacje dające gwarancje stronie postępowania do aktywnego uczestniczenia w postępowaniach oraz przedstawiania i uzasadniania swoich działań.

Odnosząc się do przykładu dotyczącego ściągania zaległości wskazanego przez Pana Posła, chciałbym wyjaśnić, że dochodzenie należności odbywa się na takich samych zasadach dla wszystkich podatników. Zgodnie z treścią przepisu art. 6 § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1 przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku tzw. miękka egzekucja. Rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych2 szczegółowo określa formy tych działań. Miękka egzekucja może być podejmowana jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona obowiązek dobrowolnie. Przypuszczenie takie zachodzi wtedy, kiedy na zobowiązanym nie ciążyły dotychczas żadne zaległości lub podjęte wcześniej działania informacyjne przyniosły skutek w postaci spłaty należności. Miękka egzekucja nie stanowi jednak działania, które jest stosowane w stosunku do każdego podatnika.

Zasadą jest, że w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel, zgodnie z art. 6 § 1 u.p.e.a., powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym przepis ten nie pozostawia organowi wyboru, nakładając na niego prawny obowiązek podjęcia odpowiednich kroków w celu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »