Podstawa naliczenia składek ZUS oddelegowanych pracowników

W przypadku, gdy praca za granicą jest wykonywana przez część miesiąca zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tytko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Do dni pobytu nie wlicza się dniu urlopu bezpłatnego pracownika.

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji z 11 września 2013 r. (znak: WPI/200000/451/1132/2013):

DECYZJA Nr 1132/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13.08.2013 r. przez przedsiębiorcę ... w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek dla pracownika oddelegowanego, który przebywa za granicą przez część miesiąca.

UZASADNIENIE

W dniu 13.08.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 07.08.2013 r. przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym spółka deleguje pracowników do pracy w Niemczech. Wnioskodawca poinformował, że pracownik przebywa na oddelegowaniu od 01.02.2013 r. do 20.02.2013 r. - wjechał do Polski w dniu 20.02.2013 r. o godz. 1.00. Wnioskodawca wskazał, że od dnia 20.02.2013 r. pracodawca nie wypłaca pracownikowi żadnego wynagrodzenia i z tego powodu za okres od 20.02.2013 r. do 28.02.2013 r. udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Wnioskodawca wskazał, ze w przypadku pobytu za granicą przez cześć miesiąca należy naliczyć podstawę składek ZUS proporcjonalnie. W takiej sytuacji wnioskodawca ma wątpliwość w kwestii dni pobytu. Wnioskodawca wskazał, że pracownik przekroczył granicę w dniu 20.02.2013 r., ten dzień jest również dniem pobytu, z tego wynikałoby, zdaniem wnioskodawcy, że powinno się zastosować 20 dni do liczenia podstawy minimalnej, czyli:

3713,00/28*20 = 2652,14 zł

Wnioskodawca poinformował, że pracownik ma zgłoszony urlop bezpłatny (urlop jest również wykazany w dokumencie RSA za ten miesiąc), więc zdaniem wnioskodawcy po uwzględnieniu tego faktu należałoby policzyć 19 dni pobytu:

3713,00/28*19 = 2519,54 zł

Wnioskodawca wnosi o wskazanie, który z powyższych przypadków należy stosować. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów prawnych, które wskazują na takie rozwiązanie. Wnioskodawca nadmienia, że jeżeli przepis nie wskazuje bezpośrednio sposobu liczenia ilości dni, to wówczas wnioskodawca prosi o wskazanie źródła interpretacji.

Wnioskodawca poinformował, że dotychczas pracodawca stosował, zgodnie z zaleceniem ZUS, 20 dni pobytu, czyli wyliczenie wg pierwszego sposobu wskazanego we wniosku tj. 3713,00/20* = 2652,14 zł. Wnioskodawca poinformował, że podczas stosowania tego sposobu pracodawca przechodził bez zastrzeżeń kontrole ZUS.

Wnioskodawca wskazał, że drugie stanowisko w wątpliwej sprawie zostało mu przedstawione w wiadomości e-mail przez konsultanta ZUS z Centrum Obsługi Telefonicznej w ... zgodnie z którym:

W przypadku, gdy praca za granicą jest wykonywana przez cześć miesiąca, np. z powodu rozpoczęcia lub zakończenia pracy, choroby lub urlopu bezpłatnego, minimalną podstawę wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie, zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585). Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez cześć miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku podstawę należy podzielić przez 28 dni i otrzymaną kwotę pomnożyć przez 20 dni podlegania, ponieważ krótka przerwa w wykonywaniu pracy za granicą bez względu na jej przyczynę (w tej sytuacji urlop bezpłatny) nie stanowi przerwy w okresie delegowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie powyższego stanowiska lub opisanie właściwej interpretacji jeżeli, ta zacytowana powyżej jest błędna.

W dniu 14.08.2013 r. do wnioskodawcy skierowano wezwanie o uzupełnienie braków formalnych wniosku o pisemną interpretację poprzez wykazane, że wniosek został podpisany przez osoby umocowane przez przedsiębiorcę do wystąpienia z wnioskiem o wydani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »