Podróże służbowe. Walizka od pracodawcy nie jest przychodem pracownika

Pytanie: Wnioskodawca planuje zakupić walizki podróżne dla pracowników udających się w delegacje, w celu odpowiedniego transportu odzieży ochronnej, dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a także rzeczy osobistych. Zakupione walizki będą stanowić wyłączną własność pracodawcy, a pracownik będzie zobowiązany do zwrotu tej walizki. Czy koszt zakupu walizki będzie stanowił przychodu pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2019 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 lutego 2019 r. (data nadania 18 lutego 2019 r., data wpływu 25 lutego 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-3.4011.15.2019.1.MS2 z dnia 6 lutego 2019 r. (data wysłania 6 lutego 2019 r., data doręczenia 11 lutego 2019 r.) oraz pismem z dnia 8 marca 2019 r. (data nadania 11 marca 2019 r., data wpływu 15 marca 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-3.4011.15.2019.2.MS2 z dnia 27 lutego 2019 r. (data wysłania 28 lutego 2019 r., data doręczenia 4 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.15.2019.1.MS2 (data wysłania 6 lutego 2019 r., data doręczenia 11 lutego 2019 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 15 lutego 2019 r. (data nadania 18 lutego 2019 r., data wpływu 25 lutego 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z faktem, że do uzupełnienia z dnia 15 lutego 2019 r. nie dołączono pełnomocnictwa do występowania przed tut. organem podatkowym przez osobę, która podpisała uzupełnienie, pismem z dnia 27 lutego 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.15.2019.2.MS2 (data nadania 28 lutego 2019 r., data doręczenia 4 marca 2019 r.), wezwano Wnioskodawcę do przedłożenia pełnomocnictwa, bądź ponownego przesłania uzupełnienia podpisanego przez właściwą osobę.

Pismem z dnia 8 marca 2019 r. (data nadania 11 marca 2019 r., data wpływu 15 marca 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest państwową jednostką budżetową. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

  1. Wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  2. Opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

Działalnością Wnioskodawcy kieruje Dyrektor, Dyrektora powołuje i odwołuje Minister właściwy do spraw Transportu. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych Wnioskodawcy określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw transportu.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym jedną z komórek wewnętrznych Wnioskodawcy jest Departament Kontroli, który zajmuje się m.in. przeprowadzaniem kontroli projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta (na terenie Polski), obejmujących weryfikacje prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy na dofinansowanie, w tym sporządzanie informacji pokontrolnej i zleceń pokontrolnych, prowadzenie kontroli na dokumentach oraz trwałości projektów. W Departamencie Kontroli znajdują się dwa wydziały Kontroli na Miejscu, których podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu. Każdy pracownik tych wydziałów średnio dwa razy w miesiącu delegowany jest do przeprowadzenia kontroli projektów w miejscu ich realizacji. Delegacje służbowe odbywają się na terenie kraju, zazwyczaj trwają 5 dni roboczych. W trakcie czynności kontrolnych oprócz weryfikacji dokumentacji wytworzonej podczas realizacji danego projektu przeprowadzany jest monitoring w miejscu realizacji inwestycji. W związku z tym pracownik udający się w delegację (na kontrolę) poza rzeczami osobistymi, jest zobowiązany zabrać ze sobą odzież ochronną (spodnie robocze, kurtka robocza, kask, kamizelka, buty robocze). Ponadto pracownicy przewożą dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej.

Do transportu wyżej wymienionych rzeczy, tj. odzieży ochronnej i dokumentacji, a także rzeczy osobistych pracownicy potrzebują odpowiednich walizek podróżnych. W związku z tym Wnioskodawca planuje zakupić walizki i przekazać do użytkowania pracownikom wyżej wymienionych wydziałów Departamentu Kontroli.

W uzupełnieniu doprecyzowano stan faktyczny o następujące informacje:

Walizki będą stanowiły wyłączną własność pracodawcy. Zostaną zakupione przez Wnioskodawcę, a następnie zostaną przekazane pracownikom, co zostanie odnotowane w karcie wyposażenia pracownika, analogicznie jak w przypadku innego wyposażenia przydzielonego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (telefon komórkowy, przenośny laptop).

Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu walizki w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub przeniesienia do innych zadań, niezwiązanych z kontrolą. Walizka po jej zwrocie może zostać przekazana innemu pracownikowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszt zakupu walizki zgodnie z opisanymi wyżej planami Wnioskodawcy nie będzie stanowił przychodu pracownika w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt zakupu walizek, które zostaną przekazane pracownikom wyjeżdżającym na kontrole, nie będzie przychodem ze stosunku pracy pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowe walizki będą stanowiły własność pracodawcy. Walizki zostaną zakupione przez Wnioskodawcę, a następnie zostaną przekazane pracownikom, co zostanie odnotowane w karcie wyposażenia pracownika, analogicznie jak w przypadku innego wyposażenia przydzielonego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (telefon komórkowy, przenośny laptop).

Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu walizki w sytuacji rozwiązania umowy o pracę lub przeniesienia pracownika do innych zadań, niezwiązanych z kontrolą. Walizka po jej zwrocie może zostać przekazana innemu pracownikowi.

Brak przych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »