Podróże służbowe. Dieta jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele, w wysokości przysługującej pracownikom na podstawie odrębnych przepisów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 5 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas odbywania podróży służbowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas odbywania podróży służbowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce od 1 listopada 2014 roku w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Siedziba prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa położona jest w P., województwo mazowieckie, ale Wnioskodawca wykonuje również działalność gospodarczą w A. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W ramach prowadzonej od listopada 2014 roku działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje m. in. usługi doradcze w zakresie informatyki (tj. rozbudowa, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentacja oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika).

Obecnie usługi we wskazanym zakresie Wnioskodawca wykonuje na rzecz firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii. W okresie od 19 stycznia do 10 lipca 2015 r. usługi świadczone były na terenie wskazanym przez zleceniodawcę i ze względu na ich charakter oraz w celu prawidłowego ich wykonania konieczna była podróż służbowa do wskazanych przez zleceniodawcę miejsc. W związku z powyższym Wnioskodawca w wyżej wskazanym okresie wykonywał usługi na terenie Włoch, co wiązało się z pobytem czasowym w tym kraju. Kolejne kontrakty (zawarte po 10 lipca 2015 r.) między Wnioskodawcą a zleceniodawcą przewidują, że usługi będą świadczone z Polski.

Zainteresowany rozlicza się z podatku dochodowego od całości uzyskiwanych przez siebie przychodów z ww. działalności gospodarczej w Polsce. Miejscem interesów życiowych jest Rzeczpospolita Polska. Pobyt we Włoszech miał charakter czasowy i miał na celu wykonanie otrzymanego zlecenia. Oprócz działalności prowadzonej poza Polską w wyżej wskazanym okresie, Wnioskodawca miał i ma zamiar prowadzić działalność usługową również w Polsce. W chwili składania wniosku, jedynymi przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę, są przychody uzyskane od zleceniodawcy z tytułu świadczonych usług w okresie od 19 stycznia do 10 lipca 2015 r. na terenie Włoch (przy czym częściowo były one również wykonywane z Polski zgodnie z ustaleniami z odbiorcą usług) oraz z tytułu świadczonych usług na rzecz zleceniodawcy po 10 lipca 2015 r. na terenie Polski. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej wyjazdy do Włoch w okresie styczeń - lipiec 2015 r. miały charakter podróży służbowych w celu wykonania konkretnego zlecenia dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii i w ten sposób uzyskania przychodu.

Podróże służbowe z Polski do Włoch odbywały się w sposób ciągły i często długotrwały, co oznacza, ze np. w skali miesiąca, w celu realizacji zlecenia, Wnioskodawca był zmuszony przebywać poza krajem większą część miesiąca, a niekiedy i prawie cały miesiąc. Wynika to z charakteru zlecenia polegającego między innymi na prowadzeniu przez Wnioskodawcę szkoleń dla użytkowników oraz na pozyskiwaniu informacji i danych niezbędnych do sformułowania właściwych wniosków doradczych umożliwiających prawidłowe planowanie i projektowanie systemów komputerowych, dobór i wdrażanie przez kontrahenta właściwego oprogramowania.

Podczas pobytu we Włoszech Wnioskodawca czasami wykonywał zlecenie także w soboty i niedziele, przygotowując się do realizacji kontraktu. Po powrocie do Polski kontynuował realizację usługi doradczej np. przez przygotowanie dokumentacji, kontaktowanie się z odpowiedzialnymi osobami, kontynuację pracy nad oprogramowaniem (budowaniem, kodowaniem modeli) itp.

Wykonywanie usług następowało w miejscu wskazanym przez angielskiego zleceniodawcę. W okresie od 19 stycznia do 10 lipca 2015 r. Wnioskodawca nie posiadał, ani też nie wynajmował we Włoszech żadnego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Łączna liczba dni przebywanych na terytorium Włoch nie przekroczyła i nie przekroczy 183 dni w 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele, w wysokości przysługującej pracownikom na podstawie odrębnych przepisów?

Zdaniem Wnioskodawcy, miał on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele, w wysokości przysługującej pracownikom na podstawie odrębnych przepisów.
Poniżej Wnioskodawca wskazuje uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytori...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »