Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej

Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaż i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych online oraz nie używali do tej pory kas rejestrujących.

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji

W przypadku gdy ww. podatnicy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Powyższe wskazuje, że ustawodawcy zależy na tym aby podatnicy stosowali wyłącznie kasy fiskalne online bowiem ulga przyznana została tylko na zakup tego typu urządzeń. Ulga nie przysługuje natomiast z tytułu zakupu urządzeń starszej generacji a więc wyposażonych jedynie w elektroniczną kopię paragonu. Ponadto, z przepisu wynika, że warunkiem ulgi (w wysokości 700 zł na każde urządzenie) jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy jego zastosowaniu.

Jest spóźnienie a co z ulgą

Uregulowanie powyższe, art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, jest jasne i jednoznaczne. Warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. Nie jest więc istotne czy spóźnienie wynosi dzień czy też kwartał. Chociaż można by oczekiwać, iż utrata prawa do ulgi następować będzie proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia.

Jednakże od tej niedogodności istnieje jeden wyjątek. Chodzi o przypadek, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Okres zawieszenia potraktować należy jako specyficzny „okres ochronny”, podczas którego nie biegnie termin na instalację kasy fiskalnej. Jest to zrozumiałe ze względu brzmienie art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi „…rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży…”. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczęcie ewidencji sprzedaży jest po prostu niemożliwe z braku w tym okresie sprzedaży. Jednakże już w momencie wznawiania działalności podatnik musi obrót ewidencjonować poprzez kasę rejestrującą. Oznacza to w praktyce, iż podczas zawieszenia działalności podatnik musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną, dokonać wszelkich czynności umożliwiających jej zgodną z wymogami prawnymi pracę, czyli dokonać jej fiskalizacji.

Dz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »