Podatkowe skutki zwrotu odsetek podatkowych zapłaconych przez klienta biura rachunkowego

Przy wykonywaniu każdych usług, w tym także usług księgowych, może zostać popełniony błąd. Jeśli w efekcie nieprawidłowego zaksięgowania zdarzeń gospodarczych dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego, podatnik – poza oczywiście obowiązkiem dokonania stosownych korekt – co do zasady musi również zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Niekiedy musi się on liczyć także z tym, że poniesie sankcje karno-skarbowe.

Odsetki podatkowe płaci podatnik

Podkreślić należy, że odpowiedzialność za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych ponosi zawsze podatnik, czyli klient biura rachunkowego. Dotyczyć go może także odpowiedzialność płatnika – za należności wynikające z niepobrania podatku lub też pobrania go, a niewpłacenia na rachunek organu podatkowego. Wynika to z art. 26 oraz art. 30 § 1 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.; dalej: o.p.).

Odpowiedzialności podatnika lub płatnika nie wyłącza fakt, że do zaniżenia kwoty wpłaconego podatku lub zaliczki na podatek doszło w wyniku błędu popełnionego przez biuro rachunkowe, któremu powierzył on swoje rozliczenia z fiskusem.

Obowiązek naprawienia szkody przez biuro rachunkowe

Jeśli klient biura rachunkowego będzie zmuszony zapłacić odsetki od zaległości podatkowych, poniesie on szkodę. Na biurze rachunkowym spocznie zaś, wynikający z art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), obowiązek jej naprawienia. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku, gdy wysokość szkody nie jest znaczna, zwykle ubezpieczony (biuro rachunkowe) nie zwraca się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, lecz pokrywa ją z własnych środków. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli kwota odsetek nie przekroczyłaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, wówczas zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 o.p. odsetek za zwłokę nie nalicza się. Obecnie ta kwota wynosi 6,60 zł. Z teg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »