Podatki w 2021 roku - najważniejsze zmiany

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji.

 

 

Kto może płacić ryczałt

 

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego dwie zmiany:

 • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro
 • zostaną zniesione ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

Jednocześnie zostaną obniżone najwyższe stawki ryczałtu:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas były wyłączone z ryczałtu.

Pozostałe stawki się nie zmienią. Przedsiębiorcy zapłacą na przykład 8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 5,5% od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych.

Pamiętaj, że ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty. Wybór należy poprzedzić kalkulacją.

Przykład

Pan Zbigniew prowadzi działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu. Jego przychody wynoszą 8 000 zł miesięcznie. Ponosi 1500 zł kosztów miesięcznie.
Jeśli wybierze ryczałt, nie odliczy kosztów i zapłaci 1360 zł podatku według stawki 17% (8 000 zł x 17% = 1360 zł).
Jeśli wybierze rozliczenie według stawki liniowej 19%, odliczy koszty i zapłaci 1235 zł podatku (6500 zł x 19% = 1235 zł). Dzięki odliczeniu kosztów zapłaci nieco niższy podatek niż przy ryczałcie.

 

Jak rozliczyć firmowy najem

 

Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Od 2021 roku przedsiębiorcy będą mogli płacić:

 • podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł albo
 • podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów, albo
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Uwaga! Jeśli wybierzesz ryczałt od najmu, zapłacisz podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

Przykład

Pani Ewa wynajmuje w ramach działalności gospodarczej 3 mieszkania i 2 lokale użytkowe. Przychód z czynszu wynosi w sumie 12 000 zł miesięcznie, czyli 144 000 zł rocznie. Koszty uzyskania przychodu – 40 000 zł rocznie. Jeśli pani Ewa rozliczy się ryczałtem, zapłaci w sumie 14 000 zł ryczałtu (8 500 zł według stawki 8,5% i 5 500 zł według stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł).
Jeśli wybierze podatek liniowy, zapłaci 19 760 zł podatku (104 000 zł x 19%).

 

Jaki podatek zapłaci spółka komandytowa

 

Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

 • od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)
 • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19%.

Przykład

Spółka komandytowa osiągnęła roczny dochód 5 mln zł. Dotychczas wspólnicy będący osobami fizycznymi rozliczający się podatkiem liniowym płacili z tego tytułu 950 tys. zł podatku według stawki 19% (5 000 000 x 19% = 950 000 zł). Obciążenie podatkowe wynosiło 19%.
W wyniku zmian spółka komandytowa zapłaci 19% CIT (5 000 000 x 19% = 950 000 zł). Po opodatkowaniu pozostanie 4 050 000 zł (5 000 000 zł – 950 000 zł). Jeżeli wspólnicy będący osobami fizycznymi wypłacą zysk ze spółki, to od tej kwoty, jeśli nie przysługuje łącznie zapłacą 19% z tytułu dywidendy, czyli 769 500 zł (4 050 000 x 19% = 769 500 zł.). Łączne obciążenie podatkowe wyniesie więc 1 719 500 zł (769 500 zł + 950 000 zł), czyli 34,39%.

Przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50% ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł. Nie skorzystają z niego jednak komandytariusze powiązani z komplementariuszem. Wyłączeni będą między innymi ci, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawna? będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Nowe przepisy będą obowiązywać co do zasady od początku 2021 roku. Jednak wspólnicy mogą zdecydować o zastosowaniu nowych regulacji od 1 maja 2021 roku.

 

Kto może płacić 9% CIT

 

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, zamiast podstawowej 19%. To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można stosować preferencję.

Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro),

jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

Dotychczasowy limit przychodów, wynoszący 1,2 mln euro, był niższy niż limit przychodów małego podatnika (2 mln euro). Teraz limity zostaną wyrównane. Podatnik zapłaci 19% po przekroczeniu w ciągu roku 2 mln euro.

Przykład

Spółka A jest małym podatnikiem. W zaliczkach od początku 2021 roku będzie stosować stawkę 9% CIT. Załóżmy, że w październiku przekroczy limit przychodów 2 mln euro. Wówczas zaliczki za październik, listopad i grudzień zapłaci według stawki 19%. W zaliczce za październik musi też dopłacić różnicę, która powstała od początku roku między stawką ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »