Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatków na udział w targach

Pytanie podatnika: W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów związane z targami (delegacje, usługi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - które również podlegają rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastąpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostały poniesione w roku 2012?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…), reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków związanych z targami do kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wydatków związanych z udziałem w targach do kosztów uzyskania przychodów oraz skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) zajmuje się produkcją oraz sprzedażą sprzętu oświeceniowego zarówno na rynku krajowym i zagranicznym. Celem pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu oraz poszerzania kręgu odbiorców Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Plan rozwoju exportu w ramach Działania 6.1 - „Paszport do eksportu”.
Od dnia 15 listopada 2011 r. (do dnia 31 października 2013 r.) wszystkie wydatki objęte wnioskiem o dofinansowanie są wydatkami kwalifikowanymi.
W dniu 30 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała pismo z Regionalnej Instytucji Finansującej o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu w Spółce” a w dniu 17 lipca 2012 r. pomiędzy Polską Agencją Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Rozwoju (…) a Spółką została podpisana umowa na dofinansowanie.
Etap II - „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Spółce”:Zgodnie z zawartą umową:

 • Beneficjent - Spółka,
 • Instytucja Zarządzająca - minister ds. rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013),
 • Instytucja Pośrednicząca - minister właściwy ds. gospodarki, którego zadania w zakresie realizacji Działania 6.1. w ramach PO IG wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra,
 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 6.1. PO IG realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów,
 • Płatnik - Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez instytucję wdrażającą/instytucję pośredniczącą II stopnia zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalna Instytucja Finansująca - instytucja, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1. PO IG.

Zgodnie z treścią umowy Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 189.015,00 PLN nieprzekraczającej 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:

 • 85% kwoty dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - max. 160.662,75 zł (wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) oraz
 • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej tj. 28.352,25 zł (tzw. wkład krajowy, o którym mowa art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z § 7 zawartej umowy Beneficjent otrzyma dofinansowanie po spełnieniu m.in. następujących warunków:

 • prawidłowo wypełniony wniosek (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa)
 • harmonogram wydatków związany z realizacją projektu
 • załączenie potwierdzonych kopii dokumentów księgowych (faktur) wraz z wymaganym szczegółowym opisem
 • załączenie kopii wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie zapłaty
 • załączenie kopii protokołów odbioru związanych z realizacją projektu
 • zestawienie finansowe potwierdzające poniesione wydatki.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu określa Etap I - okres realizacji 15 listopada 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r. udział Spółki w charakterze wystawcy na zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych.
W celu realizacji założeń Projektu Spółka zdecydowała się na udział w imprezie targowej w B., które odbyły się w dniach 6-9 lutego 2012 r.
W dniu 30 listopada 2011 r. firma niemiecka - organizator targów wystawiła Spółce fakturę za wynajem powierzchni wystawienniczej (która została zapłacona w dniu 16 grudnia 2011 r.) na kwotę 14.300,00 euro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »