Podatki 2017. Wpływ oświadczeń i wniosków pracownika na stosowanie kwoty wolnej od podatku

Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2017 r. płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik złożył Płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT? Czy od 1 stycznia 2017 r. płatnik powinien zaniechać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące, w których dochód pracownika nie przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o PIT złożył Płatnikowi wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18% do 32%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2016 r. (data wpływu 29 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik złożył płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe,
 • zaniechania stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące, w których dochód pracownika nie przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożył płatnikowi wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18% do 32% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik złożył płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zaniechania stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące, w których dochód pracownika nie przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożył płatnikowi wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18% do 32%.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej: Centrala, Płatnik) jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń dla swoich pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów - pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Na podstawie przepisu art. 31 ustawy o PIT, Centrala jako płatnik zobowiązana jest do obliczania i poboru w ciągu roku zaliczek na podatek, m.in. od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek Płatnik stosuje zasady określone w przepisach art. 32 ustawy o PIT, który reguluje kwestię pomniejszania zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek oraz zasady poboru zaliczek w przypadku pracowników, którzy oświadczyli, że zamierzają dokonać wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926) (dalej: nowelizacja ustawy o PIT), jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, to za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 1. dochody podatnika nie przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 znowelizowanej ustawy o PIT;
 2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 32 ust. 3 zaliczki obliczone w sposób określony w art. 32 ust. la pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2 „Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób tycznych”.

Jednocześnie od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o podatku PIT dodany został art. 27 ust. 1b zgodnie z którym, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie,
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł - zaliczki nie pomniejsza o kwotę zmniejszającą podatek.

W związku z powyższym Płatnik powziął wątpliwość w jaki sposób od 1 stycznia 2017 r. powinien stosować kwotę zmniejszającą podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, których dochody przekroczyły 85 528 zł, ale złożyli oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 41a ustawy o PIT, Płatnik na wniosek pracownika oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki podatkowej, tj. 18%, wyższą stawkę podatkową, tj. 32%. Płatnik ma wątpliwość, czy w sytuacji poboru zaliczki na podatek w wysokości 32%, pomimo iż dochody pracownika nie przekraczają górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, powinien zaniechać zmniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy od 1 stycznia 2017 r. płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik złoży...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »