Podatki 2017: Odwrotne obciążenie a mały podatnik i metoda kasowa w VAT

Pytanie podatnika: Czy fakt, że Spółka dokonuje transakcji zakupu usług budowlanych z tzw małym podatnikiem, rozliczającym VAT „metodą kasową”, do których to transakcji ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia” VAT (ze sprzedawcy na nabywcę) ma wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego dla Spółki i czy uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od daty dokonania zapłaty przez Spółkę na rzecz małego podatnika (podwykonawcy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z świadczeniem usług budowlanych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z świadczeniem usług budowlanych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka P. Sp. z o.o. prowadzi działalność opodatkowaną, polegającą na świadczeniu usług budowlanych na rzecz Deweloperów (spółek osobowych i kapitałowych) oraz osób fizycznych. W zakresie prowadzonych prac korzysta w ramach podwykonawstwa z usług świadczonych przez małych podatników, wystawiających faktury oznaczone „metoda kasowa”. Spółka P. Sp. z o.o. w zakresie VAT rozlicza się co miesiąc składając deklaracje VAT-7. Od 1 stycznia 2017 r usługi budowlane, znajdujące się w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, świadczone przez podwykonawcę objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, jeżeli usługa budowlana została wykonana na rzecz podatnika podatku podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej czy podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Przy czym, jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub zrobił to z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, czyli w przypadku usług budowlanych 30-ego dnia od dnia wykonania usług. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstaje z chwilą jej otrzymania. W przypadku małych podatników, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową - gdy świadczy usługi na rzecz czynnego podatnika VAT- powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT). Powyższe zasady mały podatnik stosuje również do usług budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy fakt, że Spółka dokonuje transakcji zakupu usług budowlanych z tzw małym podatnikiem, rozliczającym VAT „metodą kasową”, do których to transakcji ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia” VAT (ze sprzedawcy na nabywcę) ma wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego dla Spółki i czy uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od daty dokonania zapłaty przez Spółkę na rzecz małego podatnika (podwykonawcy)?

Zdaniem Wnioskodawcy przy nabyciu usług budowlanych określonych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT świadczonych przez małego podatnika w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, Spółka staje się podatnikiem podatku od towarów i usług od tych transakcji i jest zobowiązana do rozpoznania VAT należnego od tych transakcji, a tym samym ma prawo do jego odliczenia. Jednocześnie Spółka P. jako nabywca usługi i zobowiązana do rozliczenia takiej transakcji na gruncie podatku VAT, nie posiada statusu małego podatnika. Wobec powyższego nie wchodzi w prawa i obowiązki wykonawcy usługi (małego podatnika) i wykazuje obowiązek podatkowy w zakresie VAT na zasadach ogólnych, tj. w dacie wystawienia faktury, nie później niż 30-ego dnia od daty wykonania usługi (art. 19a ust 5 pkt 3 lit a.).

Ponadto często przesuwając termin płatności faktury do momentu uzupełnienia braków formalnych przez podwykonawcę, jak np. dostarczenia podpisanej umowy, stosując zasady obowiązujące małych podatników (tj. art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT) Spółka P. powodowałaby przesunięcie obowiązku podatkowego, niekiedy nawet o kilka miesięcy od daty wykonania usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »