Podatek od urządzeń i instalacji. Nowa definicja obiektu budowlanego budzi wątpliwości

Interpelacja nr 32306 do ministra finansów w sprawie wpływu zmiany ustawy Prawo budowlane na podatek od nieruchomości

Szanowny Panie Ministrze!

W czerwcu wejdzie w życie nowelizacja ustawy prawo budowlane. Zmienia ona definicję obiektu budowlanego.

Zdaniem specjalistów podatkowych, na których powołuje się Dziennik Gazeta Prawna, może ona wywołać spory o opodatkowanie obiektów - instalacji i urządzeń - wewnątrz budynków. Ich zdaniem, skutki nowelizacji mogą odczuć w szczególności właściciele dużych obiektów przemysłowych - np. budynków, w których zlokalizowane są instalacje i urządzenia o znacznej wartości. To od ich wartości trzeba będzie ewentualnie zapłacić podatek od nieruchomości.

Obecnie przez obiekt budowlany należy rozumieć m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Po zmianie definicji obiektem budowlanym będzie m.in. budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jak podaje prasa to może stanowić argument do opodatkowania jako budowli tych urządzeń i instalacji znajdujących się wewnątrz budynków, które nie są konieczne dla zapewnienia możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z wątpliwościami co do konsekwencji podatkowych nowego prawa budowlanego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy zmiana definicji obiektu budowlanego niesie za sobą możliwość dodatkowego opodatkowania instalacji i urządzeń?
  2. Jakie jest stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie?
  3. Czy i jakie resort zamierza podjąć działania legislacyjne, wyjaśniające wątpliwości powiązań między podatkiem od nieruchomości a prawem budowlanym?

Z poważaniem

Maciej Orzechowski

Odpowiedź na interpelację nr 32306 w sprawie wpływu zmiany ustawy Prawo budowlane na podatek od nieruchomości

W związku z interpelacją nr 32306 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Posła na Sejm RP Pana Macieja Orzechowskiego w sprawie wpływu zmiany ustawy Prawo budowlane na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości, uprzejmie wyjaśniam.

W art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) - dalej „u.p.o.l.”, zdefiniowano budynek i budowlę, jako przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, poprzez odwołanie się do pojęcia obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - dalej „u.p.b.”, w dotychczasowym brzmieniu stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury.

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443) zmieniono art. 3 pkt 1 u.p.b. w ten sposób, że ilekroć w u.p.b. jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Przepis ten wejdzie w życie i zacznie ob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »