Pobieranie renty wypadkowej w przypadku nabycia prawa do emerytury

W myśl art.96 ustawy z17grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z2015r., poz. 748, zpóźn. zm.) odrębne przepisy określają prawo dopobierania świadczeń wrazie zbiegu ujednej osoby prawa doemerytury zprawemdo: renty inwalidy wojennego iwojskowego, którego niezdolność dopracy pozostaje wzwiązku zesłużbą wojskową; renty z tytułu niezdolności dopracy spowodowanej pobytem wmiejscach, októrych mowa wart.3 i4 ust.1 ustawy z24stycznia 1991r. okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego (Dz.U. z2012r., poz.400); renty ztytułu niezdolności dopracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem wdrodze dopracy lub zpracy bądź chorobą zawodową.

Odrębne przepisy określają również prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

  1. przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
  2. emeryturę powiększoną o połowę renty.

Kwota połowy emerytury, o której mowa pkt 1, obejmuje połowę łącznej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości.

Przykład:

Zainteresowana pobiera rentę wypadkową i od 1 marca 2016 r. będzie jej również przysługiwało prawo do emerytury tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Czy będzie mogła pobierać oba te świadczenia czy tylko jedno z nich?

Jeśli zainteresowana nie osiąga żadnego przychodu powodującego obowiązek ubezpieczenia społecznego może pobierać rentę wypadkową i połowę emerytury lub emeryturę i połowę renty, w zależności od tego, które świadczenie jest korzystniejsze. Natomiast w przypadku gdy osiąga przychód, który powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego, będzie miała prawo tylko do jednego świadczenia – wybranego lub korzystniejszego.

Prawo do pobierania jednego świadczenia powiększonego o połowę drugiego mają również osoby uprawnione jednocześnie do emerytury oraz do renty inwalidy wojennego lub wojs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »