PKPiR: Wynajem od wspólnika w kosztach spółki

Pytanie: Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę jawną oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem od męża Wnioskodawczyni powierzchni użytkowych na cele związane z działalnością gospodarczą spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej. Od dnia 27 marca 2018 r. Wnioskodawczyni jest też wspólnikiem spółki jawnej. Głównym przedmiotem działalności spółki jawnej jest prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej, PKD 86.21.Z. Spółka jawna w roku podatkowym 2018 jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Wnioskodawczyni przewiduje, iż po 1 stycznia 2019 r. spółka jawna nie będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz przewiduje, iż spółka jawna będzie nadal zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz udziału w dochodach spółki jawnej, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawczyni opłaca miesięcznie. Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby: Wnioskodawczyni oraz jej małżonek. Z dniem 30 czerwca 2014 r. pomiędzy małżonkami została zniesiona małżeńska wspólność majątkowa. Umowa spółki jawnej stanowi, iż Wnioskodawczyni posiada 95% udziału w zyskach i stratach spółki. Po dniu zniesienia wspólności majątkowej, mąż Wnioskodawczyni wybudował budynek użytkowy, w którym wynajmuje powierzchnie użytkowe podmiotom gospodarczym. Mąż Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu powierzchni użytkowych oraz podatnikiem VAT czynnym. Na dzień składania niniejszego wniosku mąż Wnioskodawczyni wynajął spółce jawnej jeden pokój o powierzchni 20 m2 na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni przewiduje, iż w przyszłości po rozpoczęciu działalności leczniczej przez spółkę jawną, spółka będzie od męża Wnioskodawczyni wynajmować większe powierzchnie użytkowe, a wydatki na wynajem powierzchni użytkowych dla spółki będą w zależności od potrzeb wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę jawną oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem od męża Wnioskodawczyni powierzchni użytkowych na cele związane z działalnością gospodarczą spółki?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki związane z wynajmem powierzchni użytkowych mają bezpośredni związek z prowadzoną przez spółkę jawną działalnością gospodarczą. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia i zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wszelkich wydatków związanych z wynajmem powierzchni użytkowych. Wskazać należy także, iż pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym bądź zakładanym celem działalności gospodarczej musi istnieć obiektywny związek przyczynowo-skutkowy. W przedmiotowej sprawie wydatek spółki jawnej na wynajem powierzchni użytkowych od wspólnika, którym jest mąż Wnioskodawczyni traktowany winien być jako wydatek, który poddany obiektywnej ocenie pozostaje w związku z osiągnięciem przychodu.

Reasumując powyższe należy uznać, iż Wnioskodawczyni w przyszłości będzie przysługiwało prawo do zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę jawną oraz zaliczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem od jej wspólnika, którym jest mąż Wnioskodawczyni, powierzchni użytkowych na cele związane z działalnością gospodarczą spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

Umowa najmu musi być zatem umową o charakterze odpłatnym. Podstawą generowania przychodów z najmu jest zatem fakt zawarcia stosownej umowy pomiędzy stronami. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym powoduje powstanie przychodu.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka oso...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »