PIT za 2014. MF o problemach z 1%

Interpelacja nr 32920 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania sytemu informatycznego POLTAX w urzędach skarbowych w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych dotyczących przekazania kwot 1% podatku należnego na rzecz wskazanej w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego

Wraz upływem terminu ustawowego do składania zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, tj. począwszy od maja 2015 roku, z terenu kraju zaczęły napływać sygnały od podatników, którzy złożyli zeznania podatkowe, w których - co wymaga podkreślenia - w sposób prawidłowy podali numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość i prawidłowo zadeklarowali kwotę 1% podatku należnego na rzecz ww. organizacji pożytku publicznego, a mimo to otrzymali wezwania z właściwych dla nich organów podatkowych do korekty złożonych zeznań z uwagi na cyt. „błędny numer KRS (brak w wykazie).

Po stawieniu się w urzędach skarbowych podatnicy ci byli powiadamiani, iż numer Fundacji Nasza Przyszłość w Krajowym Rejestrze Sadowym 0000091141 jest nieaktywny w systemie informatycznym POLTAX, co w praktyce uniemożliwia przekazanie w trybie ustawowym kwoty 1% podatku należnego dla wyżej wskazanej organizacji pożytku publicznego.

W związku z tym, iż zaistniałe przypadki nie są odosobnione, lecz wystąpiły w odniesieniu do tego samego podmiotu, w tym samym czasie, i w różnych częściach Polski, zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Czy w kierowanym przez Pana resorcie zostały wdrożone regulacje wewnętrzne w celu zabezpieczenia się przed wystąpieniem wyżej wskazanych nieprawidłowości?
 2. Czy system zarządzania ryzykiem umożliwia w odniesieniu do każdego z 400 urzędów skarbowych pozyskanie indywidualnej informacji: kto, kiedy, i w oparciu o jak nadane uprawnienia, miał obowiązek prawidłowo i terminowo wprowadzić do systemu informatycznego POLTAX dane obejmujące numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość i numer rachunku bankowego właściwy do przekazywania kwot 1% podatku?
 3. Czy samo wprowadzenie danych do systemu POLTAX, które obejmują numer KRS ww. organizacji pożytku publicznego i numer rachunku bankowego właściwy do przekazywania kwot 1% podatku, odbywało się na szczeblu Ministerstwa Finansów, izby skarbowej, czy też w każdym z osobna urzędzie skarbowym?
 4. Kto, z jakiego tytułu, i w jakim zakresie, ponosi odpowiedzialność służbową z tytułu sprawowania nadzoru w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu POLTAX w danym urzędzie skarbowym?
 5. Czy i jakie działania podejmie w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów, aby w skali kraju nie wystąpił choćby jeden przypadek, że prawidłowo zadeklarowana w zeznaniu podatkowym kwota 1% podatku należnego (w całości zapłaconego) nie zostanie przekazana w terminie ustawowym ww. organizacji pożytku publicznego?

Adam Kwiatkowski

Odpowiedź na interpelację nr 32920 w sprawie funkcjonowania sytemu informatycznego POLTAX w urzędach skarbowych w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych dotyczących przekazania kwot 1% podatku należnego na rzecz wskazanej w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego

W odpowiedzi na interpelację nr 32920 posła Pana Adama Kwiatkowskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie problemów przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego - Fundacji Nasza Przyszłość w związku z nieprawidłowym numerem KRS, uprzejmie wyjaśniam:

Ad. 1) Czy w kierowanym przez Pana resorcie zostały wdrożone regulacje wewnętrzne w celu zabezpieczenia się przed wystąpieniem wyżej wskazanych ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »