PIT: Pożyczka od rodziców i zwolnienie z długu

Na skutek zwolnienia przez rodziców z długu dziecko uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia z opodatkowania pdof, pod warunkiem że zwolnienie z długu nie nastąpiło na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczanych do źródła z działalności wykonywanej osobiście

Zdarzenie przyszłe:

W dniach 29 grudnia 2015 r., 27 stycznia 2016 r. oraz 23 lutego 2016 r. Wnioskodawca zawarł z rodzicami umowy cywilno-prawne pożyczki (3) na łączną sumę 117.246,00 zł (na cele mieszkaniowe). Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i opłacił podatek należny od tej czynności.

Pożyczka udzielona Wnioskodawcy przez rodziców była (jest) nieoprocentowana. Pożyczki udzielone Wnioskodawca spłaca od lutego 2017 r. – zgodnie z zawartymi umowami. Rodzice Wnioskodawcy planują w tym roku zwolnić Wnioskodawcę z długów (art. 508 ustawy Kodeks Cywilny). Zwolnienie z długów odbędzie się w formie aktu notarialnego. Wierzyciele tj. rodzice Wnioskodawcy zwolnią Wnioskodawcę z długu (dłużnika) nieodpłatnie (bez korzyści, zysku). Będzie to miało miejsce w Polsce (gdzie Wnioskodawca i jego rodzice mieszkają) i rodzice Wnioskodawcy nie otrzymają żadnej zapłaty z tytułu zwolnienia z długów. Wnioskodawca zwolnienie z długów przyjmie.

Wnioskodawca wskazuje, że nie podlega pod art. 25 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczący transakcji z uwagi na kwotę tj. 117.246,00 zł zwolnienia z długu oraz faktu, że zwolnienie z długu nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy przedstawione (okoliczności) zwolnienie z długów będzie skutkować zobowiązaniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, katalog nie wymienia jako przychodu zwolnienia z długu. I dotyczy głównie działalności gospodarczej (której Wnioskodawca nie prowadzi) i stosunku pracy.

W tym przypadku rodzice zamierzają zwolnić Wnioskodawcę nieodpłatnie z długu (nie otrzymają żadnej zapłaty, świadczeń, gratyfikacji pieniężnej). W związku z tym, że spisując (w przyszłości) notarialnie zwolnienie z długów na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego – umowę darowizny (art. 888 § 1 K.C.) (bezpłatne świadczenie bez jakiekolwiek korzyści w przyszłości) Wnioskodawca sądzi, że ten fakt i zwolnienie z długu nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniem od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 508 zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Umowa darowizny będzie zobowiązaniem do bezpłatnego świadczenia na rzecz Wnioskodawcy kosztem majątku rodziców (art. 888 § 1).

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższa definicja przychodów ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie, o ile w przepisach szczególnych ustawod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »