Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych tylko w formie elektronicznej

Interpelacja nr 6518 do ministra finansów w sprawie udzielania przez przedsiębiorców pełnomocnictwa ogólnego, do reprezentacji przed urzędem skarbowym

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z dniem 30 czerwca br. przestały obowiązywać wszelkie dotychczasowe pełnomocnictwa ogólne do reprezentacji podatnika przed US. Powodem zmiany był fakt, iż wcześniejsze przepisy zawierały nieścisłości, co do charakteru pełnomocnictw.

Warto nadmienić, iż dotychczasowe pełnomocnictwa ogólne udzielane były jednorazowo (ważne do odwołania) w formie pisemnej, za pobraniem także jednorazowej opłaty od tej czynności w kwocie 17,00 zł.

Obecnie obowiązująca zmiana ustawy Ordynacja podatkowa wprowadziła 3 nowe rodzaje pełnomocnictw (ogólne, do doręczeń i szczególne). Interesujące nas pełnomocnictwo ogólne może być udzielone wyłącznie w formie elektronicznej (art. 138d § 3), przy czym na plus należy wskazać, iż jest ono bezpłatne. Zniesiono jednak możliwość składania zwykłych (papierowych) pełnomocnictw ogólnych mimo, iż pozostawiono papierową formę dla dwóch pozostałych pełnomocnictw.

Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się być pozytywne dla przedsiębiorców, gdyż likwiduje dodatkowe opłaty za pełnomocnictwo papierowe. Sytuacja jednak okazuje się o wiele mniej korzystna, gdy przeanalizujemy przepisy wykonawcze i wynikający z nich zakres dodatkowych czynności, które musi wykonać przedsiębiorca. Przepisy wykonawcze do ustawy Ordynacja podatkowa wydane na podstawie art.3f § 2 ustawy - konkretnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. 2015 poz. 2286) są niespójne i nieczytelne, oraz nakładają na przedsiębiorcę szereg dodatkowych administracyjnych obowiązków:

Aby złożyć wymagane pełnomocnictwo należy skorzystać z jednej z dwóch teoretycznych opcji:

A. profilu e-PUAP

1. założyć konto na platformie elektronicznej ePUAP, co wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza w internecie, a następnie zarejestrowania loginów do tzw. profilu zaufanego” konta EPUAP poprzez złożenie czasochłonnej wizyty w urzędzie skarbowym,
2. za pomocą konta ePUAP założyć kolejne konto na platformie elektronicznej MF”Portal Podatkowy”,
3. za pomocą platformy MF upoważnić pełnomocnika wypełniając trzeci z kolei formularz,
4. wypełnić (mocodawca lub pełnomocnik) ostatni formularz - pełnomocnictwa PPO-1.

B. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego

1. wyrobić podpis elektroniczny, który jest płatny, a wyrobienie go niesie za sobą konieczność wypełniania dodatkowych formularzy i wizyty w firmie certyfikującej,
2. za pomocą podpisu elektronicznego założyć konto na platformie elektronicznej MF”Portal Podatkowy”,

3-4 do wykonania odpowiednio,

przy czym należy tu dodatkowo nadmienić, że według informacji, które do mnie dotarły wariant z użyciem podpisu elektronicznego w chwili obecnej nie działa, podobnie też ”Portal Podatkowy” notorycznie się zawiesza, lub jest w trakcie serwisu (poniżej zrzut z ekranu z dnia 13-09-2016 godz.10.05).

Dodatkowo, informacje podawane na dedykowanej Portalowi Podatkowemu infolinii Krajowej Informacji Podatkowej są niespójne i niezgodne z indywidualnymi stanowiskami działów prawnych poszczególnych urzędów skarbowych.

Alternatywą jest korzystanie w każdym, odrębnym przypadku kontaktu z Urzędem z pełnomocnictw szczególnych, w tym jednak przypadku za opłatą 17,00 dla każdego zdarzenia.

Należy zauważyć, że w znacznej większości przypadków pełnomocnictwo udzielane jest przez przedsiębiorcę po to, aby mógł on delegować na pełnomocnika kwestie związane z obsługą podatkową. Istnieje więc znaczne prawdopodobieństwo, że wielu przedsiębiorców nigdy więcej nie będzie użytkowało osobiście wymienionych powyżej portali i platform. Tak więc w ramach „uproszczenia systemu” podatnicy zostali obligatoryjnie zmuszeni do wykonania 4-ech zajmujących czas czynności, zamiast jednej, w zamian za minimalną oszczędność 17,00 zł, lub ponoszenia o wiele wyższych kosztów pełnomocnictw szczególnych.

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mocodawca został odgórnie pozbawiony możliwości wyboru pomiędzy złożeniem druku pełnomocnictwa ogólnego drogą „papierową”, nawet za jednorazową drobną opłatą, a bardziej czasochłonną, ale bezpłatną drogą elektroniczną.

Czy Ministerstwo przeprowadzało jakiekolwiek konsultacje wśród przedsiębiorców, aby zbadać ich preferencje w tym zakresie, a jeśli tak, czy pytania w konsultacjach wskazywały na zawiłość drogi, jaką należy przejść w celu rejestracji pełnomocnictwa elektronicznego?

Czy wprowadzenie dodatkowych, być może nikomu niepotrzebnych, wiążących się z kolejnymi loginami, hasłami do zapamiętania, wizytami w urzędach, obowiązków dla podatników, zamiast 1-go prostego dokumentu do podpisania, nie jest nadużyciem administracyjnym, niezgodnym z zasadą swobody udzielania pełnomocnictw (Rozdział II k.c.).

Czy zmuszanie przedsiębiorców do zakładania dodatkowych kont elektronicznych nie naraża ich na dodatkowe ryzyko, chociażby w kontekście obecnych „wycieków” danych z systemu PESEL czy ujawnienia informacji o dochodach obywateli na platformie ZUS?

Dlaczego, mimo wprowadzenia systemu z początkiem roku 2016, i obowiązku jego użytkowania od 01.07.br, część jego funkcji (np. uwierzytelnienie podpisem elektronicznym), nie działało jeszcze na początku września br., a być może nie działa do dzisiaj?

Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz

28 września 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 6518 w sprawie udzielania przez przedsiębiorców pełnomocnictwa ogólnego, do reprezentacji przed urzędem skarbowym

Odnosząc się do interpelacji w sprawie sposobu udzielania przez przedsiębiorców pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji przed urzędem skarbowym (nr 6518), odpowiadam na pytania postawione przez posłankę - Panią Kamilę Gasiuk-Pihowicz i uprzejmie wyjaśniam, co niżej.

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą nowelizującą”, uregulowała kompleksowo kwestię pełnomocnictw w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). W rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone trzy kategorie pełnomocnictw: ogólne, szczególne i do doręczeń.

W myśl art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Natomiast peł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »