Pełnomocnictwo do składania zgłoszeń aktualizacyjnych

Pytanie podatnika: Czy spółka postępuje prawidłowo traktując aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej i tym samym składając jedno pełnomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonaną zapłatą za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

„Ax” S.A. zajmuje się wydobyciem i przerobem naturalnych kruszyw mineralnych, kruszyw mineralnych łamanych, elementów kamiennych oraz produkcją galanterii betonowej. Spółka należy do międzynarodowej grupy „A”, działającej w sektorze budowlanym.

Z uwagi na szeroko rozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce często dochodzi m.in. do zmiany numerów rachunków bankowych, czy też do zamykania poszczególnych oddziałów, a tworzenia nowych. Zmiany te rodzą każdorazowo obowiązek przesłania do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji w formie formularza NIP-2 (aktualizacja). Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W Spółce obowiązek aktualizacji danych należy do pracownika działu księgowego, co zostało potwierdzone pełnomocnictwem złożonym we właściwym urzędzie skarbowym. Spółka traktuje aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej. Do podpisywania deklaracji w myśl art. 80 (Ordynacji podatkowej) wystarczy jednorazowo złożone pełnomocnictwo.

W związku z powyższym, pełnomocnik wysyłając w imieniu Spółki informację o zmianach, zawartą w NIP-2 (aktualizacja), powołuje się za każdym razem na raz wydane i zgłoszone pełnomocnictwo, które uprawnia pełnomocnika do składania aktualizacji informacji wymaganych ustawą, w określonym na pełnomocnictwie okresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując aktualizację informacji NIP-2 jak deklarację w myśl przepisów Ordynacji podatkowej i tym samym składając jedno pełnomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonaną zapłatą za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 80a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku którego dana deklaracja dotyczy. Użyty przez ustawodawcę zwrot „podpisywania deklaracji” jednoznacznie wskazuje na możliwość wielokrotnego składania deklaracji przez pełnomocnika na podstawie raz złożonego w odpowiednim urzędzie pełnomocnictwa.

Takie zdanie wyraziło również Ministerstwo Finansów w interpretacjach indywidualnych: pismo z dnia 22 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-391/09-3/BD oraz pismo z dnia 4 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPB5/423-421/10-5/AS, w których zauważa, że „(...) wystarczy, aby Wnioskodawca złożył raz przed właściwym organem podatkowym udzielone mu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, by do czasu powiadomienia organu podatkowego o odwołaniu przedmiotowego pełnomocnictwa skutecznie reprezentować swojego mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji”.

W ocenie Spółki informacja NIP-2 jest deklaracją, co wynika bezpośrednio z definicji, znajdującej się w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, który mówi że przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Spółka jest obowiązana do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego (...) Obowiązek zgłaszania informacji NIP-2 (aktualizacja) wyczerpuje znamiona definicji deklaracji, o której mowa w Ordynacji podatkowej. Formularz NIP-2 (zgłoszenie aktualizacyjne) jest niczym innym jak właśnie informacją o zmianie danych. Do aktualizacji danych w formie informacji NIP-2 obliguje z kolei ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, którą z całą pewnością należy zaliczyć do przepisów prawa podatkowego - jak sama nazwa wskazuje dotyczy podatników i jest elementem przepisów prawa podatkowego. Tak więc formularz NIP-2 spełnia znamiona definicji deklaracji.

W przedmiocie sprawy nie znajdzie zastosowania art. 5 ust. 4a ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Artykuł ten obliguje podatnika do składania pełnomocnictwa wyłącznie w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika (…) Skoro ustawodawca w ustawie wyraźnie rozróżnia zgłoszenie identyfikacyjne od aktualizacyjnego, Spółka wysuwa wniosek, że w art. 5 ust. 4a ustawodawca celowo wskazuje na obowiązek składania pełnomocnictwa w przypadku wyłącznie zgłoszenia identyfikacyjnego, nie zaś zgłoszenia aktualizacyjne. Przykładowo art. 10a ww. ustawy, ustawodawca rozróżnia zgłoszenie identyfikacyjne oraz zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku składania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak więc obowiązek dołączenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 4a, dotyczy wyłącznie zgłoszenia identyfikacyjnego.

Wnioskodawca podkreśla, że nie znajdzie tutaj zastosowania przepis art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, odnoszący się do obowiązku dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Przepis ten odnosi się do pełnomocnictwa w sprawach dotyczących postępowań podatkowych. Zgłoszenie aktualizacji informacji NIP-2 z pewnością nie zalicza się do działań w zakresie postępowania podatkowego.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »