Pandemia pandemią, ale deklarację VAT złóż w terminie

Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur księgowych nie ma możliwości zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozważana jest możliwość odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych, w szczególności przypadającego na dzień 25 marca 2020 r. obowiązku złożenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzień 31 marca 2020 r. terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i złożenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posłanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.

Interpelacja nr 3236 do ministra finansów w sprawie możliwości odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych z uwagi na wystąpienie na terenie RP pandemii COVID-19

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich dniach do moich biur poselskich zwróciło się wielu przedsiębiorców z terenu całej Polski zaniepokojonych faktem, że z uwagi na rozprzestrzenianie się na terenie kraju wirusa COVID-19 oraz wynikających z tego faktu utrudnień w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorców nie będzie w stanie dotrzymać terminów złożenia licznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych, których terminy przypadają w najbliższych dniach. Sytuacja taka jest ze wszech miar zrozumiała, bo z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur księgowych nie ma możliwości zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy, choćby z uwagi na konieczność dochowania staranności i zabezpieczenia przetwarzanych danych, często dotyczących spraw finansowych, kadrowych czy innych objętych tajemnicą zawodową.

Przy braku decyzji o wydłużeniu terminów mogą zdarzyć się zatem bardzo liczne przypadki, iż firmy branży księgowo-podatkowej oraz związane z nimi podmioty gospodarcze narażą się na dodatkowe dotkliwe kary wynikające z przekroczeń terminów sprawozdawczych i składania deklaracji. Dodatkowe obciążenia fiskalne będą tylko pogłębiać problem z płynnością i rentownością podmiotów gospodarczych, w sytuacji gdy już sam rynek gospodarczy uległ znacznej destabilizacji i będzie mieć olbrzymie negatywne oddziaływanie na liczne sektory produkcji i usług.

Mając powyższe na uwadze, proszę o pilną informację:

Czy rozważana jest możliwość odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych, w szczególności przypadającego na dzień 25 marca 2020 r. obowiązku złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK za miesiąc luty 2020 r. oraz przypadającego na dzień 31 marca 2020 r. terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i złożenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD_U, a jeśli tak, to na jaki okres?

Czy ministerstwo rozważa możliwość obligatoryjnego odstąpienia od wymierzania kar za opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od sporządzających sprawozdania i deklaracje podmiotów, a związanych z zaistniałą szczególną sytuacją?

Poseł Paulina Hennig-Kloska

16 marca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3236 w sprawie możliwości odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych z uwagi na wystąpienie na terenie RP pandemii COVID-19

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 3236 wniesioną w dniu 20 marca 2020 r. przez Panią poseł Paulinę Hennig-Kloska „sprawie możliwości odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych z uwagi na wystąpienie na terenie RP pandemii COVID-19”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Zagadnienie poruszone przez Panią poseł w treści wystąpienia dotyczy możliwych do wprowadzenia ułatwień w realizowaniu przez przedsiębiorców spoczywających na nich obowiązków sprawozdawczych, w tym odstąpienia od sankcji w przypadku niedochowania przez podatników ustawowych terminów, w związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu w obrocie gospodarczym spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (m.in. brakami kadrowymi, ograniczonym dostępem do pracy zdalnej, zaburzoną płynnością finansową i rentownością podmiotów gospodarczych).

Tytułem wstępu należy zauważyć, że w ramach realizacji zaprojektowanego pakietu rozwiązań, mającego przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa), w dniu 31 marca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 (zwaną dalej „ustawą COVID-19”), przewidującą szeroki pakiet pomocowy m.in. w obszarze podatków (w tym także obowiązku składania przez podatników zeznań podatkowych).

Ministerstwo Finansów stosuje ponadto - z uwagi na dynamizm sytuacji - przewidziane w przepisach podatkowych mechanizmy, pozwalające szybko reagować na pojawiające się trudności, w tym dotyczące odraczania niektórych terminów z obszaru sprawozdawczości.

Poniżej przedstawiam rozwiązania już obowiązujące, jak również te na etapie projektowym, realizujące w większości postulaty, o których mowa w interpelacji.

Odpowiedź na pytanie 1

„Czy rozważana jest możliwość odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych a w szczególności przypadającego na dzień 25 marca 2020 r. obowiązku złożenia deklaracji VAT-7,VAT-8,VAT-9M,VAT-12 i JPK za miesiąc luty 2020 r. oraz na dzień 31 marca 2020 r. terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i złożenia min. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD_U a jeśli tak na jaki okres?”

1) Na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2, zwanej dalej „ustawą o CIT”

 • Z dniem 27 marca br. przedłużony został termin3 do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku za 2019 r. albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym

  -  w odniesieniu do podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku (o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także podatników działających w sferze pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4), jeżeli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów - termin uległ przesunięciu z 31 marca na 31 lipca 2020 r. i dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

  - w przyp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »