Ostatni dzień na złożenie PIT-11

28 lutego br. mija termin złożenia do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do końca lutego informacje te powinny być również przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporządzenia druku - papierowa czy elektroniczna.

Przypomnijmy, że od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo, podmioty, które przesyłają informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników, mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.

Uwaga!
Informacje za rok 2017 należy składać wyłącznie na obowiązujących wersjach formularzy, tj.:

 • PIT-8C(8) - Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych; druk ten dotyczy:
  • stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, tj. stypendium dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendium dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
  • dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT, tj. dochodów z:
   1. odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
   2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
   3. odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
   4. odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
   5. objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT-11(23) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; w druku tym wykazujemy przychody i koszty podatnika, a także zaliczki na podatek i składki ZUS (społeczne i zdrowotne) pobrane przez płatnika ze następujących źródeł przychodów:
  1. należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy oraz komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, a który przejął jego zobowiązania wynikające z ww. stosunków,
  2. należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  3. emerytury - renty zagraniczne,
  4. należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym,
  5. świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  6. działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 7-9 ustawy o PIT, w tym umowy zlecenia i o dzieło,
  7. czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  8. prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »