Organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych w kosztach działalności

Pytanie podatnika: W związku z trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z pobliskim technikum umowę o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (praktyk zawodowych). Celem głównym spółki jest przygotowanie podczas praktyk zawodowych uczniów gotowych - po zakończeniu edukacji szkolnej - do podjęcia pracy w spółce. Czy koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja specjalistycznej aparatury i urządzeń przemysłowych, komponentów do elektrowni wiatrowych i generatorów oraz komponentów do maszyn budowlanych i przeładunkowych.

W związku z trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, Spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z pobliskim technikum umowę o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (praktyk zawodowych) na kierunku technik mechanik o specjalizacjach: spawalnictwo, użytkowanie obrabiarek skrawających, organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Celem głównym Spółki jest przygotowanie podczas praktyk zawodowych uczniów gotowych - po zakończeniu edukacji szkolnej - do podjęcia pracy w Spółce.

Praktyczna nauka zawodu ma przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Zgodnie z zawartą umową, Spółka zapewnia uczniom przyjętym na praktykę zawodową, m.in. odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej a także posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy. Ponadto, Spółka ponosi wszelkie inne koszty związane ze szkoleniem uczniów w ramach praktyki zawodowej (materiały dla celów szkoleń, wynagrodzenia instruktorów praktyk itp.); koszty te nie są Spółce zwracane ani przez podmiot kierujący uczniów na praktyki (szkołę) ani w żadnej innej formie refundowane.

Z uczniami skierowanymi na praktyki Spółka nie zawiera umów o pracę w celu przygotowania zawodowego ani umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej powyżej, koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

Wydatki te związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą a ich poniesienie ma przynieść Spółce efekty w postaci pozyskania w przyszłości wykwalifikowanej kadry pracowniczej, przeszkolonej do pracy na maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w Spółce oraz znających organizację i przebieg procesu produkcyjnego.

Pozwoliłoby to zapewnić sprawny przebieg procesów produkcyjnych oraz zneutralizować negatywne skutki braku wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników na lokalnym rynku pracy.

W opinii Spółki, wydatki na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych spełniają definicję wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póżn. zm.). Nie zostały one także wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym, zdaniem jednostki, wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki te pozostają w pośrednim związku ze źródłem uzyskiwanych przychodów, jakim jest działalność gospodarcza i w związku z tym są potrącalne w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja specjalistycznej aparatury i urządzeń przemysłowych, komponentów do elektro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »