Optymalizacja podatkowa: Obniżenie stawki amortyzacyjnej dla drogich samochodów osobowych

Przedsiębiorcy, którzy kupili samochód osobowy, którego cena nabycia przekraczała równowartość 20000 euro przeliczonej nazłote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zdnia przekazania samochodu doużywania, muszą liczyć się zograniczeniami wzaliczaniu dokosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz składek naubezpieczenie dobrowolne (autocasco). Otych regulacjach zwykle wiedzą. Często jednak zaskoczenie stanowią dla nich podatkowe, akonkretnie – ekonomiczne skutki sprzedaży takiego pojazdu.

Szczególnie dotkliwe są one w sytuacji, gdy sprzedawany jest samochód, który został już całkowicie zamortyzowany, a mimo to nadal przedstawia niemałą wartość rynkową. Sprzedaż takiego samochodu stanowi bowiem przychód z działalności gospodarczej, a co za tym idzie – uzyskany dochód podlega opodatkowaniu.

Będzie tak zarówno w przypadku, gdy pojazd nadal jest środkiem trwałym w firmie, jak i wówczas, gdy przed zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany z działalności, i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Przychód ze sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym

Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą są przychodami z działalności gospodarczej.

Przy określaniu wysokości tego przychodu należy odpowiednio zastosować przepisy art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy o PIT. Oznacza to, że za przychód ze sprzedaży samochodu uznana zostanie kwota należna, choćby nie została faktycznie otrzymana. Przychodem z odpłatnego zbycia będzie zaś wartość samochodu wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na uwadze należy mieć także to, że jeżeli cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Podkreślić należy, że wydatki wymienione w ww. art. 23, nawet jeśli bezsprzecznie zostały poniesione w sposób celowy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Dla samochodu osobowego stanowiącego środek trwały zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 lit. b ustawy o PIT, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »