Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK. Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane należności z tytułu wykonanych prac podlegają opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2012 r. (data wpływu 21.06.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia (brak daty sporządzenia, data wpływu 13.09.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.08.2012 r. Nr IPPB1/415-635/12-2/KS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego, tak się rozlicza (podatek dochodowy 20%, nie jest płatnikiem VAT). Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK, miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności Wnioskodawczyni jest potwierdzone przez brytyjski Urząd Podatkowy (H) certyfikatem.

Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Wnioskodawczyni chciałaby wystawić fakturę za wykonane pracę i kolejne za prace wykonane w przyszłości. Wnioskodawczyni dostała informację od księgowej polskiego klienta, że przy przyszłej wypłacie potrąci 5% podatku z tytułu praw autorskich, będzie to podatek dochodowy „u źródła”.

Wnioskodawczyni przedstawiła księgowej i firmie certyfikat z H potwierdzający, że mieszka i rozlicza się w Wielkiej Brytanii. Wg informacji uzyskanych w brytyjskim H w takim przypadku powinna być wypłacona pełna kwota ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się w Wielkiej Brytanii wg zasad brytyjskich z kwot wskazanych do wypłaty na fakturach, a nie pomniejszonych o 5%.

Pismem z dnia (brak daty sporządzenia, data wpływu 13.09.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.08.2012 r. Nr IPPB1/415-635/12-2/KS uzupełniła przedstawione zdarzenie przyszłe, przedstawiła własne stanowisko w sprawie oraz zadała dodatkowe pytanie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni poinformowała, iż mieszka w Wielkiej Brytanii, tam prowadzi zarejestrowaną w 2009 r. działalność gospodarczą. Swojemu klientowi w Polsce Wnioskodawczyni przedłożyła stosowny certyfikat, który potwierdza jej rezydencję podatkową w UK. W Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni rozlicza się i jest ubezpieczona, tu jest centrum jej interesów życiowych, na terenie Polski nie ma żadnego przedstawicielstwa swojej działalności gospodarczej, z klientem kontaktuje się przez Internet.

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polega na projektowaniu przy użyciu komputera i właściwych programów graficznych grafiki użytkowej - Wnioskodawczyni projektuje, wymyśla i przekłada na obraz znaki graficzne, ulotki, broszury, strony, banery internetowe - jest to projektowa działalność artystyczna. Klient zwraca się do Wnioskodawczyni z zapotrzebowaniem np. na ulotkę reklamującą określony produkt, określa grupę docelową i efekt chciałby uzyskać posługując się w przyszłości projektem graficznym, przekazuje Wnioskodawczyni materiały jakimi dysponuje (teksty, zdjęcia) bądź nie, jeśli projekt tego nie wymaga, albo klient takimi nie dysponuje i ustalany jest zakres projektu i parametry techniczne.

Zadaniem Wnioskodawczyni jest przy użyciu komputerowych programów graficznych - układanie materiału, wymyślanie i projektowanie różnych elementów graficznych, (typografia, kolorystyka cały układ graficzny), które będą wymagane, treści podkreślały i dostarczenie ich w formie plików cyfrowych, które klient będzie mógł użyć w sposób, który on określa i jemu odpowiada (wydruk, druk offsetowy, umieszczenie w Internecie, użycie w wewnętrznej komunikacji firmowej etc) i przesłanie ich drogą internetową pod wskazany adres e-mail.

Przekazywane prace stanowią przedmiot prawa autorskiego przy czym zgodnie z umową o współpracy zawartą z klientem (we współpracy, z którym pojawiło się pytanie o 5% podatek odprowadzany w Polsce) w ramach ustalonej płatności Wnioskodawczyni przenosi te prawa w całości na zamawiającego. W ramach umówionego wynagrodzenia, wykonawca - Wnioskodawczyni przenosi na klienta (zamawiającego) również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji. W momencie przekazania projektu Wnioskodawczyni nie ma praw i nie czerpie żadnych dodatkowych dochodów z tytułu udzielonej licencji. W momencie przekazania projektu całość autorskich praw majątkowych przenosi na klienta, który tym samym ma dowolność w rozporządzaniu projektem. Przejęcie praw autorskich przez klienta w zakresie wskazanym powyżej następuje z chwilą wydania dzieła, co każdorazowo ma potwierdzać protokół zdawczo-odbiorczy. Wnioskodawczyni wyraża także zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez zamawiającego lub osoby działające na jego rzecz z projektu, dla opracowania na ich podstawie dalszych dokumentów lub jego adaptacji dla potrzeb Klienta. Umówione wynagrodzenie obejmuje całość autorskich praw majątkowych.

Wnioskodawczyni skierowała zapytanie do Kancelarii Ministerstwa Finansów i uzyskała odpowiedź, w której poinformowano ją, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terenie Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony podatek dochodowy). Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy). Stosownie do art. 7 ust. 1 konwencji polsko-brytyjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski brytyjskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi w Polsce działalność poprzez położony tam zakład (Wnioskodawczynię to nie dotyczy). Zgodnie z art. 12 ust. 1 konwencji należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Wielkiej Brytanii mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że aby uzyskać wiążącą opinię powinna zwrócić się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej.

W dalszym ciągu Wnioskodawczyni nie wie czy właściwe jest potrącenie 5% z kwoty, na którą chce wystawi fakturę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jakie działanie w tym przypadku jest właściwe i zgodne z przepisami, czy potrącanie 5% jest konieczne, czy może być Wnioskodawczyni wypłacana pełna kwota z faktury?

Jak w takiej sytuacji - kiedy te 5% zostanie pobrane w Polsce Wnioskodawczyni ma rozliczyć się w UK?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy problematyki w zakresie sposobu opodatkowania w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych. Natomiast w zakresie sposobu opodatkowania na terytorium Wielkiej Brytanii należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »