Opodatkowanie tablic reklamowych podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie tablic reklamowych przysparza tak gminnym organom podatkowym jak i podatnikom wielu problemów interpretacyjnych. Z pewnością z kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tablice reklamowe należy zaliczyć do budowli. Zgodnie bowiem z treścią art. 1a ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tablice w prawie budowlanym

Sięgając do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) ustawodawca w art. 3 tejże ustawy definiuje pojęcie obiektu budowlanego, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Ponadto w art. 3 pkt. 3 cytowanej wyżej ustawy zdefiniowano pojęcie budowli, którą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W powyższej definicji jako budowle zostały wymienione m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. I tutaj pojawia się pierwszy problem a mianowicie skoro ustawodawca wymienia jako przykładowe budowle: wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, wskazywałoby na to, iż obiekty nie posiadające cechy trwałości związania z gruntem, nie można zaliczyć do budowli, a tym samym opodatkować ich podatkiem od nieruchomości.

Element trwałego związania z gruntem

W literaturze przedmiotu a także w części orzeczeń sądów administracyjnych panuje pogląd, iż trwałość związania z gruntem obiektu budowlanego jakim jest tablica reklamowa (urządzenie reklamowe) nie ma znaczenia dla uznania jej za budowlę dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zasadniczą kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy jest obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. Pomocnym w ustaleniu tego stanu rzeczy będzie z pewnością dokumentacja budowlana tj. pozwolenie budowlane, zgłoszenie, projekt budowlany. Z dokumentów tych powinno wynikać czy mamy do czynienia z obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. Jeżeli takie dokumenty stanowiły podstawę do wzniesienia obiektu, jakim jest tablica reklamowa to należy stwierdzić, iż jest ona obiektem budowl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »