Opodatkowanie fotografów i grafików – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

Podatkiem dochodowym objęte są co do zasady wszelkie dochody. Wyjątki dotyczą jedynie tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Pojęcie dochodu jest więc ściśle związane z pojęciem źródła przychodów. Podatnik będący fotografem lub grafikiem  ma możliwość osiągania przychodów z różnych źródeł, m.in. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotne przy tym jest to, że jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w danym zakresie (np. działalność fotograficzną), wówczas wszelkie usługi tego rodzaju muszą być wykonywane w jej ramach. Niedopuszczalne jest przyporządkowywanie ich do działalności wykonywanej osobiście czy też do przychodów z praw majątkowych. Możliwe jest natomiast równoczesne osiąganie przychodów z działalności gospodarczej w zakresie fotografii i przychodów z pracy na etacie fotografa.

Źródła dochodów i zasady opodatkowania

W związku z tym, że fotograf lub grafik może mieć różne źródła przychodów, odmienne będą też zasady opodatkowania uzyskanych z nich dochodów. Jeśli dany podatnik nie może lub nie chce skorzystać z zasad opodatkowania przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 ze zm.), wówczas swym zasięgiem obejmuje go ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Chodzi tu o zaliczki i zadatki. Stanowią one przychód dopiero w momencie wykonania usługi na poczet której zostały wpłacone.

Przychody z działalności

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT  do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Moment powstania przychodu

Za datę powstania przychodu  co do zasady uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której  strony ustaliły, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Roz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »