Opodatkowanie farm słonecznych

Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.

Czym są farmy słoneczne?

Odpowiedź na to pytanie pozwoli prawidłowo sklasyfikować przedmiotowe obiekty, a tym samym odpowiedzieć na pytanie czy należy opodatkować je podatkiem od nieruchomości. Farmy słoneczne tj. zespoły kolektorów, zbudowane są oprócz baterii słonecznej z szeregu elementów do których zaliczamy: instalację solarną (zespół rur, którymi płynie glikolowy płyn solarny przewodzący w jedną stronę energię do wymiennika ciepła, a w drugą stronę schłodzony wraca do kolektora), wymiennik ciepła (zamontowany najczęściej w zbiorniku z wodą, która jest dzięki niemu podgrzewana; połączonego z instalacją centralnego ogrzewania), pompę (zapewniającą odpowiedni przepływ i ciśnienie płynu solarnego), regulator instalacji (który automatycznie odłącza inne źródła podgrzewania wody w instalacji c. o., jeżeli energia dostarczana przez instalację solarną wystarczająco podgrzewa wodę) - zob. A. Jach, Budowa kolektorów słonecznych w świetle polskich regulacji budowlanych, Polish Construction Reviev, 2010, nr 4, s.17.

Ponadto kolektory słoneczne można podzielić na: płaskie (gazowe, cieczowe, dwufazowe), płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), skupiające (prawie zawsze cieczowe), specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Jak wynika z powyższego kolektor słoneczny zbudowany jest z szeregu elementów, na które składają się elementy konstrukcyjne tworzące jednolitą całość.

W świetle odpowiedzi na pytanie postawione powyżej, bezspornym pozostaje, iż kolektory słoneczne nie będą zaliczone do budynków. Jednakże otwartym pozostaje pytanie, czy w związku z tym będzie można zaliczyć przedmiotowe kolektory do budowli i opodatkować je podatkiem od nieruchomości przyjmując za podstawę opodatkowania ich wartość. Poszukując odpowiedzi na to pytanie należy w pierwszej kolejności sięgnąć do zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

Kolektory słoneczne jako obiekt budowlany...

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawodawca w tym przepisie odwołuje się do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »