Opodatkowanie dochodów zagranicznych. Termin ważności certyfikatu rezydencji

Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje dat jego obowiązywania, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika, jest dokumentem potwierdzającym rezydencję podatnika po dacie wystawienia dokumentu i stanowi podstawę do stosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr IPTPB1/415-683/13-2/AP, Nr IPTPB3/4231-19/13-2/GG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 23 grudnia 2013 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 18 grudnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedawniony następujący stan faktyczny:Wnioskodawca zawarł z udziałowcem Spółki (osobą fizyczną mieszkającą w Wielkiej Brytanii) umowę pożyczki. Na mocy umowy Wnioskodawca wypłaca pożyczkodawcy odsetki. Odsetki płatne są miesięcznie. Pożyczkodawca dostarczył Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, stwierdzający, że pożyczkodawca jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii. Certyfikat nie stwierdza w jakim okresie pożyczkodawca był rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii - w certyfikacie nie ma wskazanego okresu, za który certyfikat potwierdza fakt rezydencji podatkowej. Certyfikat zawiera zdanie, że osoba w nim wskazana jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii oraz datę wystawienia certyfikatu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 grudnia 2013 r., Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wnioskodawca będąc osobą prawną prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W dniu 2 stycznia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki, w której pożyczkodawcą jest Pan XY, obywatel brytyjski zamieszkały w Wielkiej Brytanii pod adresem: xxx. Pożyczkodawca jest jednocześnie udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając 900 udziałów w kapitale udziałowym. Powołana umowa pożyczki przewiduje spłatę kapitału do dnia 30 listopada 2014 r. Oraz miesięczne spłaty należnych odsetek.

W latach 2011-2012 Wnioskodawca wypłacił pożyczkodawcy łącznie 534.888,70 zł odsetek brutto, pobierając jako płatnik 5% podatku w łącznej kwocie 26.745 zł. Stawkę podatku w wysokości 5% zastosowano w oparciu dostarczone przez pożyczkodawcę cert...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »